Hà Nội ước tăng trưởng GRDP 6,27% vào năm 2023 và hoàn thành 18/23 chỉ tiêu

UBND TP Hà Nội báo cáo rằng kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2023 dự kiến đạt mục tiêu tổng quát và thu ngân sách ước 400.421 tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu của Hà Nội đều vượt trội so với mức trung bình cả nước

Sáng ngày 5/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP Hà Nội, Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Hà Nội.

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội năm 2023 của Hà Nội dự kiến đạt mục tiêu tổng quát và hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong số đó, có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, bao gồm giảm số hộ nghèo so với năm trước, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm.

Thu ngân sách đạt mức cao hơn 13,5% so với dự toán ban đầu, với tổng thu ước tính là 400.421 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển, chi tiêu thường xuyên, hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Hà Nội đã giảm do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% so với năm trước (tăng 10,3% vào năm 2022), trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% so với năm trước (tăng 11,6% vào năm 2022).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu của Hà Nội đạt mức cao hơn so với mức trung bình cả nước. GRDP trong 9 tháng đầu năm đã tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần so với cả nước. GRDP tăng 6,08% trong 9 tháng đầu năm (so với tăng 4,24% trên toàn quốc) - đây là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Có xu hướng cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. Dự kiến GRDP của Hà Nội năm 2023 sẽ tăng 6,27%.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết: "Thương mại và dịch vụ tăng trưởng ở mức hai con số, trong khi nông nghiệp tăng trưởng ổn định và tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 1,51%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình cả nước (3,2%)".

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đăng ký thành lập tiếp tục tăng. Dự kiến vốn đầu tư xã hội sẽ tăng 9% (so với kế hoạch tăng 10,5%). Trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp mới đăng ký thành lập tăng, nhưng số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm.

Đến nay, đã có 16/18 huyện và thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 100% các xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã có 2.167 sản phẩm OCOP được công nhận.

Hà Nội đã chú trọng phát triển văn hóa. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được thúc đẩy tích cực. Số lượng khách du lịch quốc tế đã tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, trong khi khách du lịch trong nước tăng 19,1%. Giáo dục, y tế và bảo tồn di tích cũng được đặc biệt quan tâm đầu tư. Đoàn thể thao Hà Nội đã đạt thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 với 99 huy chương, chiếm gần 1/3 số huy chương của toàn đoàn.

Hà Nội cũng đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô. Công tác tổng kết Luật Thủ đô và trình Quốc hội ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đang được thực hiện. Quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung Thủ đô cũng được đẩy mạnh, với việc phê duyệt nhiều quy hoạch quan trọng. Hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng tiếp tục được quan tâm. Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được khởi công và tiến độ đang được đẩy nhanh.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra. Ông Lê Hồng Sơn cũng chỉ ra một số hạn chế và tồn tại. Kinh tế duy trì tăng trưởng kh

Nguồn: Báo CafeF

[question] GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng bao nhiêu?,Những vấn đề chính cần được chú trọng để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội?