Hà Nội: Xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Thủ đô

Hà Nội: Xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Thủ đô

Hội thảo khoa học với chủ đề "Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học. Các giải pháp và kiến nghị nhằm xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững đã được đưa ra.

Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam, đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội phát triển.

Với sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học, hội thảo khoa học với chủ đề "Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã diễn ra vào ngày 29/9.

Trong hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã nhấn mạnh về đặc thù của Thủ đô Hà Nội, với hơn 100 trường đại học và cao đẳng đóng trên địa bàn. Ông cho rằng việc xác định những điểm nghẽn của Thủ đô sẽ giúp đưa ra những ý tưởng đột phá và giải pháp cụ thể để Hà Nội có thể phát triển theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị.

Trong lĩnh vực y tế, GS.TS, bác sĩ Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, đã đề xuất các chính sách và cơ chế sử dụng nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội. Ông cũng nhấn mạnh về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo y tế, xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đặc thù của Thủ đô.

GS.TS Hoàng Văn Cường, ĐBQH TP Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, đã chỉ ra những hạn chế trong quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội. Ông nhấn mạnh về việc cần có hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông công cộng quy mô lớn để phục vụ cho hơn 8 triệu dân. Ông cũng đề xuất quan tâm thêm đến vấn đề đô thị dịch vụ bất động sản và môi trường cảnh quan.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, đã đề xuất việc xây dựng một trung tâm cốt lõi trong quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, để đóng vai trò dẫn dắt và thúc đẩy liên kết vùng đô thị. Ông cũng nhấn mạnh về việc kết nối chức năng của mỗi tỉnh, thành phố trong vùng và việc xây dựng hệ sinh thái các ngành nghề một cách thống nhất.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, đã cam kết tiếp thu một cách nghiêm túc các giải pháp và kiến nghị của các chuyên gia và nhà khoa học. Ông nhấn mạnh về việc lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để hoàn thiện quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để các chuyên gia và nhà khoa học cùng nhau đưa ra những ý kiến và giải pháp nhằm xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững. Việc xây dựng chiến lược phát triển cho Thủ đô Hà Nội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cả địa phương và cả nước.

[question] Các chuyên gia đề xuất những giải pháp nào để phát triển Thủ đô Hà Nội?,Thành phố Hà Nội có những đặc điểm gì thuận lợi cho sự phát triển?