Hà Tĩnh Đứng Đầu Bắc Trung Bộ về Tăng Trưởng Kinh Tế

Hà Tĩnh Đứng Đầu Bắc Trung Bộ về Tăng Trưởng Kinh Tế

Hà Tĩnh Đứng Đầu Bắc Trung Bộ về Tăng Trưởng Kinh Tế

Hà Tĩnh Đứng Đầu Bắc Trung Bộ về Tăng Trưởng Kinh Tế

Trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,05%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 15 trên toàn quốc. Đây là một thành tựu đáng kể cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 17, Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh rằng, trong suốt 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực và địa bàn nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự đổi mới trong hoạt động của HĐND và UBND tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung triển khai các nội dung Kết luận Hội nghị

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai các nội dung Kết luận Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đẩy mạnh xuất khẩu kết hợp với phát triển dịch vụ logistics. Tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Tĩnh tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn và vướng mắc

Để đạt được những mục tiêu này, Hà Tĩnh sẽ tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn và vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhà đầu tư để đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vận hành thử vào cuối năm 2024, đẩy mạnh sản xuất ổn định của các nhà máy pin, và khởi công sớm các dự án hạ tầng khu công nghiệp VSIP và các dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, đô thị và du lịch.

Hà Tĩnh tăng cường hoạt động hỗ trợ và thu hút đầu tư

Hà Tĩnh cũng sẽ tăng cường hoạt động hỗ trợ và thu hút đầu tư, phối hợp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đã cam kết. Tỉnh sẽ thực hiện tốt các cơ chế và chính sách đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. Đồng thời, tỉnh sẽ mở rộng địa giới thành phố Hà Tĩnh và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thành tựu kinh tế của Hà Tĩnh trong năm 2023

Trong năm 2023, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, dẫn đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và xếp thứ 15 trên toàn quốc. Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt gần 102.500 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, với việc hoàn thành khắc phục và vận hành trở lại Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I sau gần 2 năm ngừng hoạt động từ tháng 8. Sản phẩm mới pack pin của Nhà máy pin VinES (Vingroup) cũng đã bắt đầu sản xuất thương mại từ cuối tháng 8, ước sản xuất được 1.600 pack pin (công suất tương đương 98.000kWh). Sản xuất các sản phẩm chủ lực cũng đạt mức tăng trưởng khá.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn thành 70% kế hoạch và đảm bảo tiến độ đề ra. Tỉnh cũng đã thu hút thêm dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quy mô gần 1.600 tỷ đồng của Tập đoàn VSIP (Singapore) và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và luyện kim công nghệ cao.

Đề án xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, tỉnh đã hoàn thành 2/10 tiêu chí để trở thành tỉnh nông thôn mới và đạt từ 60-80% cho 5/10 tiêu chí còn lại. Dự kiến, tỉnh sẽ có 100% xã nông thôn mới vào năm 2025, 70 xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã kiểu mẫu và 9/13

Nguồn: Báo CafeF

[question] Hà Tĩnh đứng thứ mấy trong cả nước về tăng trưởng kinh tế?,Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai những nội dung nào trong thời gian tới?