Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ, thu ngân sách đạt gần 17 nghìn tỷ đồng

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đạt mức cao nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách Nhà nước cũng đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,23% so với cùng kỳ.

Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ, thu ngân sách đạt gần 17 nghìn tỷ đồng

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đã đạt mức cao nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ, theo thông tin được Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh công bố. Số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đã ước tính đạt 8,05%, cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2022 (tăng 2,54%). Điều này giúp tỉnh xếp thứ 15 trong cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 99.686 tỷ đồng, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ

Theo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực hơn so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn và thách thức mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng và rút lui khỏi thị trường đã tăng 21,61% so với năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh có 1.190 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới, giảm 14,81% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm qua, có 825 doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng và giải thể. Trong đó, có 578 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động và 247 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giải thể. Các tổ chức kinh tế cũng đã kê khai phát sinh thuế đạt trên 41%.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.727 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 70 triệu USD

Thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/12 đã đạt hơn 16.875 tỷ đồng, giảm 2,63% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/12 đã đạt hơn 22.371 tỷ đồng, tăng 17,23% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt hơn 51.124 tỷ đồng, tăng 26,47% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tính đến thời điểm 31/12 dự kiến đạt 99.950 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay tính đến 31/12 dự kiến đạt 95.150 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2022.

Trong buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành liên quan đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ thất nghiệp, mốc thời gian cập nhật số liệu và dư địa tăng trưởng cho năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh đã đạt bao nhiêu tỷ đồng và so với cùng kỳ tăng/giảm bao nhiêu phần trăm?,Tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ mấy trong tổng sản phẩm trên địa bàn cả nước?