Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa

Hạ viện Mỹ thông qua dư luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tạm thời để tài trợ cho chính phủ liên bang và ngăn chặn việc đóng cửa một phần. Thỏa thuận này sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2024.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa

Hạ viện Mỹ, hiện do đảng Dân chủ kiểm soát, đã thông qua một dự luật tạm thời nhằm tài trợ cho chính phủ liên bang và ngăn chặn việc đóng cửa một phần. Dự luật này đã được thông qua với 314 phiếu thuận và 108 phiếu chống. Trong số các phiếu chống, có 106 thành viên đảng Cộng hòa và 2 thành viên đảng Dân chủ. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật ngân sách này sẽ được gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký thành luật.

Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật tương tự vào ngày 16/1 vừa qua

Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật tương tự vào ngày 16/1 vừa qua, với tỷ lệ bỏ phiếu 77 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Thỏa thuận này nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần, bắt đầu từ cuối tuần này.

Theo thỏa thuận hiện nay, ngân sách của chính phủ cho các chương trình liên bang liên quan đến giao thông, nhà ở, nông nghiệp, năng lượng, cựu binh và xây dựng quân đội sẽ cạn vào ngày 19/1. Nếu được lưỡng viện thông qua, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ cho phép kéo dài thời hạn này đến hết ngày 1/3/2024.

Các cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách tại quốc hội Mỹ thường xuyên lâm vào thế bế tắc khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn tận dụng nguy cơ chính phủ đóng cửa để gây sức ép buộc đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đạt thỏa thuận vào phút chót để duy trì hoạt động cho chính phủ.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng về sự ổn định và liên tục của hoạt động chính phủ liên bang. Việc chính phủ đóng cửa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực quan trọng như giao thông, nhà ở, nông nghiệp và quốc phòng. Do đó, việc thông qua dự luật ngân sách tạm thời là một bước quan trọng để đảm bảo sự ổn định và tiếp tục hoạt động của chính phủ.

Dự luật này cũng phản ánh sự thỏa thuận và sự hợp tác giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước. Mặc dù có những khác biệt và mâu thuẫn, hai bên vẫn tìm cách đạt được thỏa thuận để duy trì hoạt động của chính phủ và đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế và xã hội.

Trong thời gian tới, việc thông qua dự luật ngân sách tạm thời sẽ mang lại sự đảm bảo và tin tưởng cho các lĩnh vực quan trọng của đất nước. Điều này cũng đặt nền móng cho việc thảo luận và đàm phán về ngân sách dài hạn để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Mỹ.

Việc thông qua dự luật ngân sách tạm thời là một bước quan trọng để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa và đảm bảo sự liên tục của hoạt động chính phủ. Đây là một tin tức tích cực cho cả nước và cho các lĩnh vực quan trọng như giao thông, nhà ở, nông nghiệp và quốc phòng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự luật ngân sách đã được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu như thế nào?,Dự luật ngân sách sẽ kéo dài thời hạn cho các chương trình liên bang đến khi nào?