Hải Dương chinh phục mục tiêu thu hút vốn FDI

Tỉnh Hải Dương đã thu hút hơn 392 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, đạt 96% kế hoạch năm 2023 và cấp giấy phép cho 59 dự án mới.

Hải Dương chinh phục mục tiêu thu hút vốn FDI

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hải Dương đã thu hút hơn 392 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 96% kế hoạch năm. Đây là kết quả đáng mừng cho công tác xúc tiến đầu tư và nâng cao hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Đạt 59 dự án mới và tăng vốn cho 26 dự án hiện hữu

Trong số đó, tỉnh đã cấp giấy phép đầu tư cho 59 dự án mới với số vốn đăng ký là 275 triệu USD, bao gồm 20 dự án ngoài khu công nghiệp và 39 dự án trong khu công nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tăng vốn cho 26 dự án hiện hữu, với tổng vốn tăng thêm 116,5 triệu USD. Còn lại là 9 dự án góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước.

Mục tiêu năm 2023: 410 triệu USD vốn FDI và 7 tỷ USD doanh thu

Năm 2023, tỉnh Hải Dương đã đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đạt 410 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 750 triệu USD trở lên. Đồng thời, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 7 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu USD. Đây là những con số đầy tham vọng, nhưng cũng phản ánh được sự phấn đấu và nỗ lực của tỉnh Hải Dương trong việc thu hút và phát triển vốn FDI.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Đầu tiên, tỉnh đã hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và giải quyết thủ tục về quy hoạch và xây dựng một cách kịp thời. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện cải cách hành chính bằng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo việc xử lý công việc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu công nghiệp diễn ra nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đúng quy định.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng tăng cường giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng tham gia hội đồng họp cấp giấy phép môi trường cho các dự án và thực hiện giám sát đấu nối thoát nước của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tất cả những nỗ lực này nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và bảo vệ môi trường bền vững trong khu công nghiệp.

Quy hoạch khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch gồm 21 khu công nghiệp và 3 khu công nghiệp mở rộng với tổng diện tích khoảng 4.508 ha. Hiện nay, tỉnh đã có 17 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 12 khu công nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh, với tổng diện tích quy hoạch là 1.650 ha.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho 11/12 khu công nghiệp đang hoạt động, và 1 khu công nghiệp đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Tỷ lệ lấp đầy trung bình các khu công nghiệp đã thành lập đạt khoảng 48,7%.

Với những thành tựu đáng kể trong thu hút vốn FDI và phát triển khu công nghiệp, tỉnh Hải Dương đang khẳng định được vị thế và tiềm năng của mình trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

[question] Tỉnh Hải Dương đã thu hút được bao nhiêu triệu USD vốn FDI sau 9 tháng?,Mục tiêu của tỉnh Hải Dương cho năm 2023 là gì?