Hải Phòng: Đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý chất thải phát điện

Hải Phòng: Đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý chất thải phát điện

Dự án nhà máy xử lý chất thải phát điện tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng dự kiến hoạt động vào năm 2026.

Hải Phòng, một trong những thành phố lớn của Việt Nam, đang đối mặt với vấn đề xử lý chất thải ngày càng nghiêm trọng.

Hiện nay, thành phố này phải xử lý khoảng 1000 tấn rác thải sinh hoạt đô thị và hơn 800 tấn rác thải sinh hoạt nông thôn hàng ngày. Tỷ lệ phát sinh lượng rác thải này tăng khoảng 10 - 15% mỗi năm. Tuy nhiên, hầu hết khối lượng rác thải này đều được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây ra nhiều vấn đề về môi trường và sức khỏe công cộng.

Nhằm giải quyết vấn đề này, thành phố Hải Phòng đã quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu vực Đình Vũ.

Dự án này có diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 9ha tại phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, với giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 2.498 tỷ đồng.

Dự án sẽ được thực hiện bằng 100% vốn của doanh nghiệp và dự kiến hoạt động trong khoảng thời gian 20-30 năm.

Khi hoàn thành, nhà máy sẽ có công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày trong giai đoạn 1. Đến năm 2030, dự án sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng để đưa giai đoạn 2 của nhà máy điện rác Đình Vũ vào hoạt động, nâng tổng công suất các nhà máy điện rác trong toàn thành phố lên 3.000 tấn/ngày.

Ông/bà không gian hàng xóm cho biết: "Dự án này là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề xử lý chất thải tại Hải Phòng. Chúng tôi hy vọng rằng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng."

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và chạy thử vào cuối năm 2025 và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2026.

Đây là một tin vui cho cả thành phố Hải Phòng và cả nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững."

[question] Diện tích sử dụng đất của nhà máy xử lý chất thải tại Đình Vũ là bao nhiêu?,Công suất xử lý của nhà máy trong giai đoạn 1 là bao nhiêu tấn/ngày?