Hải Phòng - Điểm sáng với thu hút vốn FDI 3,4 tỷ USD vào năm 2023

Năm 2023, Hải Phòng thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI
Với môi trường đầu tư ngày càng cải thiện và hạ tầng hoàn thiện, Hải Phòng đã thu hút 3,4 tỷ USD vốn FDI vào năm 2023, đứng thứ hai cả nước.

Hải Phòng - Điểm sáng với thu hút vốn FDI 3,4 tỷ USD vào năm 2023

Theo số liệu mới công bố bởi ông Lê Gia Phong - Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng, năm 2023, thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển vượt bậc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đạt được tăng trưởng cao, trong khi một số chỉ tiêu khác tăng trưởng ở mức thấp nhưng vẫn đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước.

GRDP (Gross Regional Domestic Product) của Hải Phòng đã tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố đứng thứ 9, trong khi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kỷ lục và đứng thứ 2 cả nước.

Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước trong việc giải ngân vốn đầu tư công, phục hồi hoạt động du lịch và dịch vụ. Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội cũng được đảm bảo và phát huy hiệu quả.

Cơ cấu kinh tế của Hải Phòng trong năm 2023 tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, với tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ, và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm tỷ trọng 3,4%, khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 53,34% và khu vực dịch vụ chiếm 37,76%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong năm 2023 ước đạt hơn 102.614,5 tỷ đồng, tương đương 98,02% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng, vượt 35,6% so với dự toán Trung ương. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58.000 tỷ đồng, tương đương 82,98% dự toán Trung ương giao.

Tổng chi ngân sách địa phương trong năm 2023 ước đạt 36.897 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 34.808,2 tỷ đồng.

Năm 2023, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt 190.641,7 tỷ đồng. Trong đó, khu vực vốn Nhà nước tăng cao 31%, khu vực vốn ngoài Nhà nước tăng 8,4% và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 8,15% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Hải Phòng tiếp tục được cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư. Điều này đã giúp Hải Phòng thu hút kỷ lục vốn FDI.

Cho đến ngày 20/12/2023, Hải Phòng đứng thứ hai cả nước với tổng số vốn FDI thu hút là 3,4 tỷ USD, với 933 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư là 28,9 tỷ USD.

Trong tương lai, với sự tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng, Hải Phòng được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút vốn FDI và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Hải Phòng xếp thứ mấy cả nước về tổng số vốn FDI thu hút?,Tăng trưởng GRDP của Hải Phòng so với cùng kỳ năm trước là bao nhiêu?