Hải Phòng tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và quản lý nhà nước

Hải Phòng tăng cường thu hút vốn FDI

Thành phố Hải Phòng đã ban hành chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI. Điều này nhằm cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành triển khai chương trình và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời hoàn thành quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các sở ngành đóng vai trò quan trọng

Các sở ngành trong thành phố Hải Phòng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới. Sở Xây dựng sẽ tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và thành lập đơn vị hành chính cấp quận tại huyện An Dương. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ xây dựng tiêu chí và điều kiện về sản xuất đầu tư trong các khu công nghiệp và khu chức năng, cũng như xúc tiến việc lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

Sở Giao thông Vận tải sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống giao thông ngoài hàng rào khu công nghiệp và khu chức năng. Đồng thời, sở này sẽ tham mưu việc xây dựng các dự án quan trọng như cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, nhà ga hành khách số 2, sân đỗ máy bay giai đoạn 2 và nhà ga hàng hoá Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Ngoài ra, Cục Thuế sẽ phối hợp với các ngành nghiên cứu để xây dựng phương án ưu đãi và hỗ trợ cho các dự án đầu tư lớn, nhằm tăng sức cạnh tranh và hấp dẫn môi trường đầu tư.

Quản lý dự án và xử lý vi phạm

UBND thành phố Hải Phòng đã giao cho các sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm vụ xúc tiến đầu tư và công bố danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương. Các sở ngành này cũng sẽ theo dõi và giám sát việc thực hiện dự án đầu tư, đồng thời xử lý các vi phạm pháp luật và các dự án không triển khai, chậm triển khai. Điều này nhằm đảm bảo quy trình và quản lý dự án đầu tư nước ngoài được thực hiện đúng quy định.

Thành phố Hải Phòng thu hút hơn 2,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8/2023 của UBND thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 25/8/2023, thành phố đã thu hút hơn 2,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài. Trong số này, có hơn 2 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế. Con số này đạt 107,8% so với kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2023, từ 2-2,5 tỷ USD.

Tổng kết

Thành phố Hải Phòng đang nỗ lực tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các sở ngành đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn FDI. Thành phố đã thu hút được hơn 2,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài tính đến tháng 8/2023, vượt qua kế hoạch đề ra.

[question] Để thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng đã thực hiện những biện pháp nào?,Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hải Phòng đã thu hút được bao nhiêu USD đầu tư nước ngoài?