Hải Phòng vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế (10.600 tỷ đồng)

Thành phố Hải Phòng đã vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công với hơn 10.600 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án trọng điểm như cầu Bến Rừng đang hoàn thành công việc theo tiến độ và chất lượng cao.

Hải Phòng vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế (10.600 tỷ đồng)

Thành phố Hải Phòng đã vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công với hơn 10.600 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một trong những thành phố dẫn đầu cả nước trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Công trường cầu Bến Rừng, một trong những dự án trọng điểm của thành phố, đang hoàn thành công việc theo tiến độ và chất lượng cao.

Dự án này đã được khởi công từ tháng 5/2022 với tổng mức đầu tư gần 1.940 tỷ đồng. Hiện tại, đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc.

Ông Trần Trường Phi, Tư vấn trưởng Dự án cầu Bến Rừng, cho biết rằng dự án này được đánh giá là một trong những dự án quan trọng của thành phố Hải Phòng. Các cấp lãnh đạo thành phố và chủ đầu tư luôn chỉ đạo và hỗ trợ đầy đủ cho dự án. Các nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân cũng tích cực phối hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Hiện tại, dự án tập trung hơn 400 kỹ sư và công nhân, với việc thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ.

Ngoài cầu Bến Rừng, thành phố Hải Phòng cũng đang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cho nhiều dự án và công trình khác.

Ban quản lý dự án của thành phố và các quận huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Để đạt kết quả này, thành phố đã thành lập 4 tổ công tác giải ngân do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn. Các tổ công tác này thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, ban ngành, chủ đầu tư. Đồng thời, các tổ công tác cũng đề xuất các giải pháp và phương án để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố Hải Phòng đã tập trung nguồn lực cho các dự án và công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối liên vùng. Hiện tại, thành phố đã giải ngân được trên 10.600 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để đạt kết quả này, thành phố đã tập trung nguồn lực cho các dự án và công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối liên vùng. Thành phố cũng đã thành lập các tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải ngân vốn đầu tư công và cam kết tập trung cao độ cho công tác này. Ông cũng lưu ý rằng các địa phương trên địa bàn thành phố cần đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng. Ông nhấn mạnh rằng việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chủ trương của Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Với việc vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hải Phòng đang đạt được những bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Thành phố Hải Phòng đã giải ngân được bao nhiêu tỷ đồng trong tổng số bao nhiêu tỷ đồng được giao?,Thành phố Hải Phòng đang tập trung nguồn lực cho các dự án và công trình nào?