Hải quan đề xuất biện pháp khi thu ngân sách giảm hơn 2 tỷ USD

Hải quan đề xuất biện pháp khi thu ngân sách giảm hơn 2 tỷ USD

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu thập thông tin và kiểm soát để ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách trên địa bàn.

Hải quan đề xuất biện pháp khi thu ngân sách giảm hơn 2 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị từ nay đến cuối năm kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao và đảm bảo nợ thuế đến 31/12 năm nay thấp hơn thời điểm 31/12/2022.

Năm nay, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 425.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, lạm phát đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ở trong nước sức mua vẫn hồi phục chậm, sản xuất tiếp tục khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, khiến kim ngạch xuất, nhập khẩu chịu thuế giảm mạnh.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến ngày 31/10 chỉ đạt 302.400 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng khoảng 52.000 tỷ đồng (khoảng 2,1 tỷ USD).

Biện pháp để đảm bảo nhiệm vụ thu ở mức cao nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách.

Các đơn vị cần thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu cao nhất trong thực hiện dự toán thu năm nay.

Các cục hải quan được yêu cầu tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát.

Đồng thời, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đơn vị cần tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... và kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị phân loại các nhóm nợ, tổ chức thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao, và đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2023 thấp hơn thời điểm 31/12/2022.

Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm nay, thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, chậm nhất trong tháng 12.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Số thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 31/10 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách?