Hạn chế rút BHXH một lần: Đóng đủ để nghỉ sớm và an tâm

Đề xuất thay đổi luật BHXH để tăng độ tuổi nghỉ hưu theo từng nghề và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Hạn chế rút BHXH một lần: Đóng đủ để nghỉ sớm và an tâm

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016 - 2022, có gần 5 triệu người hưởng BHXH một lần trên toàn quốc. Số người hưởng BHXH một lần năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 12,3%. Trong khi đó, tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH chỉ là 5%-6%/năm. Điều đáng chú ý là số người hưởng theo điều kiện sau 1 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH chiếm gần 99%, chủ yếu là những người làm việc ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong bài viết trên Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc đã đưa ra những ý kiến phản ánh về những bất cập của Luật BHXH hiện hành và đề xuất cần có những điều chỉnh để đảm bảo người lao động ở lại hệ thống an sinh.

Một bạn đọc tên Thái cho biết: "Luật BHXH có quá nhiều bất cập. Theo tôi, tuổi nghỉ hưu như cũ là hợp lý và không nên trừ % của người lao động khi về hưu trước tuổi". Bạn đọc Lê Văn Thi cũng chia sẻ: "Tôi đã đóng BHXH trên 20 năm và năm nay đã 55 tuổi, đã đủ thứ bệnh. Nếu phải chờ đến 62 tuổi mới được nghỉ, tôi không biết sống bằng gì. Mong nhà nước xem xét việc hạ tuổi nghỉ hưu cho phù hợp". Bạn đọc Nguyễn Lập đề xuất: "Thay vì cứ nam 62, nữ 60 thì nhà nước cần có thêm nhiều độ tuổi nghỉ hưu theo từng nghề. Ví dụ, việc hạn chế độ tuổi lái xe hạng D;E đã cho thấy độ tuổi nghỉ hưu vẫn chưa phù hợp với nghề". Bạn đọc Công Nguyên cũng nhận định: "Ngành BHXH nên xem xét soạn thảo một chính sách phù hợp để người lao động không cần rút BHXH một lần, từ đó đảm bảo lợi ích cho cả hai bên".

Theo bạn đọc Trần Ngọc Ba, cách tính lương hưu bằng bình quân 10 năm cuối là hợp lý. Ông cũng nhấn mạnh rằng mức tính lương BHXH ở khu vực ngoài quốc doanh rất thấp, hầu hết các công ty chỉ đóng theo mức tối thiểu cho công nhân phổ thông. Điều này dẫn đến việc ít người có thể làm việc đến tuổi nghỉ hưu. Ông Hoàng Long cũng chia sẻ quan điểm tương tự: "Cách tính bảo hiểm hiện tại không hấp dẫn đối với công nhân. Thời gian đóng BHXH kéo dài, tuổi hưởng lương hưu lại cao, nên công nhân không hứng thú chờ đợi và quyết định rút BHXH một lần".

Đọc giả Đỗ Văn Dần đề xuất: "Ban soạn thảo cần xem xét thời gian tham gia bảo hiểm để nhận đủ tỷ lệ 75% giữa lao động nam và nữ. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi và của nữ là 60 tuổi. Tuy nhiên, thời gian đóng để được hưởng tối đa 75% của lao động nam là 35 năm, trong khi đối với lao động nữ là 32 năm, chưa phù hợp với chênh lệch theo tuổi nghỉ hưu. Đề xuất sửa thời gian đóng BHXH của nữ là 30 năm và của nam là 32 năm để đảm bảo tỷ lệ lương hưu 75%". Bạn đọc Hoàng Lê Minh cũng cho rằng: "Đơn giản là đóng bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, đóng đủ thì được nghỉ sớm".

Với những ý kiến đóng góp từ người dân, cần có sự nghiên cứu và điều chỉnh từ phía Ban soạn thảo luật để đảm bảo một chính sách BHXH phù hợp với thực tế và lợi ích của người lao động.

[question] Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2022, có bao nhiêu người hưởng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần?,Cách tính lương hưu nào được đề xuất là hợp lý?