Hạn chế tốc độ tăng trưởng của AI: Thiếu điện và mạng lưới cung cấp năng lượng

Tốc độ tăng trưởng của AI bị kìm hãm vì lý do nào?
Thiếu điện và mạng lưới cung cấp năng lượng không đồng đều đang làm hạn chế tốc độ tăng trưởng của hệ thống AI. Trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện lớn và việc chuyển đổi sang làm mát bằng chất lỏng có thể giúp giảm chi phí vận hành.

Hạn chế tốc độ tăng trưởng của AI: Thiếu điện và mạng lưới cung cấp năng lượng

Tình trạng thiếu điện và mạng lưới cung cấp năng lượng không đồng đều đang làm hạn chế tốc độ tăng trưởng của hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI). Theo tỉ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, tình trạng thiếu điện trên toàn cầu sẽ kìm hãm sự phát triển của hệ thống AI vào năm tới.

Trung tâm dữ liệu và tiêu thụ lượng điện lớn

Theo dữ liệu của Boston Consulting Group, các trung tâm dữ liệu sẽ tiêu thụ 7,5% tổng lượng điện hiện có ở Mỹ vào năm 2030. Các trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ hàng trăm megawatt điện trên mỗi cơ sở, vì vậy hệ thống cung cấp điện không còn theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về số lượng trung tâm dữ liệu.

Theo phân tích của Barron's, từ năm 2022 đến năm 2030, mức tiêu thụ năng lượng của trung tâm dữ liệu ở Mỹ dự kiến tăng từ 126 lên 390 terawatt/giờ. Lượng điện này sẽ đủ cung cấp cho 40 triệu hộ gia đình Mỹ. Dự báo của 650 Group cho thấy khối lượng hệ thống máy chủ cung cấp cho nhu cầu AI từ năm ngoái đến năm 2028 sẽ tăng gấp 6 lần, lên 6 triệu chiếc. Mức tiêu thụ năng lượng trung bình của một máy chủ gia tốc cũng dự kiến tăng từ 650W lên 1.000W theo dự báo của Gartner.

Để giảm tác động tiêu thụ năng lượng của trung tâm dữ liệu, nỗ lực tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua việc đưa AI vào lĩnh vực kiểm soát tiêu thụ năng lượng đã được thực hiện. Tuy nhiên, việc này chỉ phần nào hạn chế được xu hướng tăng trưởng tiêu thụ năng lượng và không giải quyết hoàn toàn vấn đề. Một giải pháp khác là chuyển đổi sang làm mát bằng chất lỏng của hệ thống máy chủ. Theo Super Micro, chi phí vận hành trung tâm dữ liệu có thể giảm hơn 40% bằng cách loại bỏ hệ thống làm mát không khí truyền thống để chuyển sang làm mát bằng chất lỏng.

Mạng lưới cung cấp năng lượng không đồng đều

Ngoài ra, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do sự phát triển không đồng đều của mạng lưới cung cấp năng lượng trong khu vực. Không phải nơi nào cũng có thể truyền tải điện năng được tạo ra một cách hiệu quả đến địa điểm của những hệ thống tiêu hao năng lượng lớn. Mặc dù Mỹ tạo ra đủ điện để hỗ trợ phát triển hệ thống AI, nhưng vẫn gặp vấn đề với mạng lưới phân phối.

Trong tương lai, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng của AI không bị kìm hãm, cần có sự đầu tư và phát triển hệ thống điện và mạng lưới cung cấp năng lượng. Đồng thời, việc tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng và làm mát hiệu quả cũng là một yếu tố quan trọng để giảm tác động tiêu thụ năng lượng của hệ thống AI.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Tại sao tốc độ tăng trưởng của AI bị kìm hãm?,Giải pháp nào có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng của các trung tâm dữ liệu?