Hành động mạnh mẽ để thu ngân sách và hoàn thuế nhanh chóng cuối năm

Hành động mạnh mẽ để thu ngân sách và hoàn thuế nhanh chóng cuối năm

Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tiến độ hoàn thuế cũng được đẩy nhanh để đạt mục tiêu phục hồi kinh tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Để giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn lên đến khoảng 165.026 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 106.946 tỷ đồng được gia hạn và khoảng 58.080 tỷ đồng được miễn, giảm.

Tiến độ hoàn thuế nhanh chóng

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 30/11, đã có 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT được ban hành, với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng. Đây đạt 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 và 93% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy tiến độ hoàn thuế đang được đẩy nhanh để đáp ứng mục tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Thu nợ thuế và tỷ lệ tiền thuế nợ

Trong tháng 11/2023, ước đạt thu nợ thuế là 3.500 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng số tiền thu nợ thuế đạt 42.312 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023 và tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Đóng góp của nhà cung cấp nước ngoài

Đến ngày 24/11, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tổng số thuế các NCCNN đã nộp trong 11 tháng đầu năm là 8.020 tỷ đồng. Trong đó, 6.820 tỷ đồng được khai - nộp trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay.

Hành động mạnh mẽ để thu ngân sách và hoàn thuế nhanh chóng

Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng năm nay đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.023.817 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn và đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế. Đồng thời, tiến độ hoàn thuế cũng được đẩy nhanh để đáp ứng mục tiêu đã được Quốc hội thông qua. Trong tháng 11/2023, ước đạt thu nợ thuế là 3.500 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11/2023 là 163.591 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng năm nay đạt bao nhiêu tỷ đồng?,Chính phủ đã ban hành những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân?