Hành trình đến thị trường mới nổi: Các bước cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam

Hành trình đến thị trường mới nổi: Các bước cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam

Việt Nam đang nỗ lực để nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) lên thị trường mới nổi. Bài viết này sẽ trình bày những tiêu chí và cải thiện cần thiết để đạt được mục tiêu này.

Hành trình đến thị trường mới nổi: Các bước cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong việc phát triển ngành tài chính. Trong thông điệp tổng kết 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Chủ tịch UBCK, bà Vũ Thị Chân Phương, đã nhấn mạnh rằng nâng hạng TTCK Việt Nam đòi hỏi sự đồng thuận và phối hợp từ các bộ, ngành liên quan. Việc thống nhất quan điểm giữa các bộ, ngành là yếu tố quan trọng để tạo điều kiện cho công tác nâng hạng TTCK. UBCK đã triển khai các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc và đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết hai vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến việc nâng hạng.

Trong Chiến lược phát triển TTCK, thị trường bảo hiểm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Tài chính đã đề ra mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi trước năm 2025. Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức FTSE Russell trong quá trình nâng hạng. Tháng 5/2022, UBCK đã ký văn bản hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) để nhận được sự hỗ trợ nâng hạng.
Tiêu chí nâng hạng TTCK

Trên thế giới, có 3 tổ chức lớn xếp hạng thị trường chứng khoán là Morgan Stanley Capital International (MSCI), FTSE Russell và S&P Dow Jones. Các tổ chức này đánh giá vị thế của một quốc gia, thị trường và doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư quốc tế và có ảnh hưởng lớn tới các chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu. Mỗi tổ chức có hệ thống tiêu chí đánh giá riêng, tuy nhiên, cơ bản đều tập trung vào các khía cạnh sau đây:

  • Mức độ phát triển của nền kinh tế.
  • Sự ổn định về chính trị và quy mô.
  • Tính thanh khoản của thị trường.
  • Hiệu quả vận hành thị trường.
  • Khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.
  • Khả năng lưu chuyển dòng vốn.

MSCI chia thị trường thành 3 nhóm: Thị trường phát triển, Thị trường mới nổi và Thị trường cận biên. Trong khi đó, FTSE Russell chia thị trường thành 4 nhóm: Thị trường phát triển, Thị trường mới nổi tiên tiến, Thị trường mới nổi sơ cấp và Thị trường cận biên. Việt Nam đã đáp ứng được phần lớn các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell đối với xếp hạng thị trường mới nổi sơ cấp. Tuy nhiên, đối với tiêu chí nâng hạng của MSCI, Việt Nam chỉ đáp ứng được 8/17 tiêu chí. Tiêu chuẩn xếp hạng của MSCI khắt khe hơn và không linh hoạt như tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Các bước cần thiết để nâng hạng TTCK Việt Nam

Để sớm được nâng hạng thị trường, Việt Nam cần cải thiện các tiêu chí sau:

  1. Thành lập trung tâm thanh toán bù trừ trung tâm (CCP): Đây là yếu tố quan trọng mà cả FTSE Russell và MSCI coi là nút thắt trong việc nâng hạng thị trường.
  2. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện cơ chế chính sách.
  3. Vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  4. Tăng cường hoạt động bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư và hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát.

Ngoài ra, việc cải thiện mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, cho vay chứng khoán và bán khống cũng là những vấn đề cần thời gian để cải thiện. Tuy nhiên, đây không phải là các yếu tố bắt buộc để được nâng hạng. Đồng thời, việc chuẩn bị đưa hệ thống giao dịch mới (KRX) vận hành trong năm 2023 cũng là một điểm quan trọng đối với các tổ chức xếp hạng trong quá trình đánh giá.

Lợi ích khi TTCK Việt Nam được nâng hạng

Nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào với quy mô rất lớn. Điều này sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ nhất, nâng hạng TTCK Việt Nam sẽ tăng cường tính hội nhập toàn cầu và nâng tầm vị thế quốc gia. Việc được các tổ chức đánh giá độc lập nâng hạng là minh chứng cho sự nỗ lực cải cách của Chính phủ và cơ quan quản lý. Điều này sẽ tạo cơ sở để nhà điều hành tiếp tục c

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Các tiêu chí nào cần được cải thiện để Việt Nam có thể nâng hạng thị trường chứng khoán?,Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi?