Hậu Giang - Địa điểm hấp dẫn cho sản xuất công nghiệp và logistics hàng đầu Việt Nam

Hậu Giang đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics hàng đầu với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Hậu Giang - Địa điểm hấp dẫn cho sản xuất công nghiệp và logistics hàng đầu Việt Nam

Hậu Giang là một tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích tự nhiên 1.602 km2. Tỉnh này có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 5 huyện. Với 76 đơn vị hành chính cấp xã, Hậu Giang có sự phát triển đa dạng và tiềm năng kinh tế lớn.

Hậu Giang được biết đến là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ.

Tỉnh có thế mạnh về cây lúa và cây ăn quả các loại, cũng như nguồn thủy sản phong phú, chủ yếu là tôm cá nước ngọt và chăn nuôi gia súc. Với tiềm năng này, Hậu Giang đã đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics hàng đầu.

Theo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, mục tiêu của tỉnh là trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, xây dựng các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp và đô thị hiện đại. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc cho người dân.

Với những thành tựu này, Hậu Giang đang trở thành địa điểm hấp dẫn cho sản xuất công nghiệp và logistics hàng đầu Việt Nam.

Tỉnh đang phát triển các ngành trọng điểm như công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, dược phẩm, mỹ phẩm, chế biến nông sản và logistics. Đồng thời, Hậu Giang cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực và phát triển du lịch sinh thái, miệt vườn, sông nước.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu Việt Nam và tiềm năng phát triển lớn, Hậu Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tỉnh này đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế và mang lại cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc cho người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Hậu Giang đã đặt mục tiêu gì cho năm 2030?,Tỉnh Hậu Giang đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu Việt Nam trong thời gian nào?