Hậu Giang - Điểm sáng kinh tế với "4 trụ cột", "2 nhanh, 3 tốt"

Tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2023. Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ về những thành tựu và kế hoạch phát triển của tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang trong 9 tháng năm 2023 tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Đây là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời tạo ra nhiều kết quả ấn tượng hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã chia sẻ về những thành tựu và kế hoạch phát triển của tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13,3%. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,08%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 32,60% (khu vực đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng của tỉnh) và khu vực thương mại - dịch vụ tăng 7,65%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng đã chuyển dịch tích cực.

Phát triển nông nghiệp và công nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang tiếp tục duy trì sự phát triển, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nuôi trồng thủy sản cũng phát triển nhanh và hiệu quả.

Sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng tích cực, với một số dự án mới đi vào hoạt động và mở rộng mang lại tín hiệu khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,87% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,69% so với cùng kỳ.

Sự kiện quy mô và du lịch

Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô như Giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta" Hậu Giang lần thứ IV năm 2023, Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023, Tuần lễ chuyển đổi số và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tuần lễ NASA Việt Nam - Hậu Giang 2023. Những sự kiện này đã góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Hậu Giang và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu các loại hình dịch vụ khác tăng 18,34% so với cùng kỳ; số lượt khách và doanh thu du lịch tăng trên 40% so với cùng kỳ.

Tiến độ các công trình trọng điểm

Tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đã được đẩy nhanh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 11,83% so với cùng kỳ.

"4 trụ cột" và "2 nhanh, 3 tốt"

Tỉnh Hậu Giang đã xác định 4 trụ cột kinh tế để phát triển đột phá, đó là: Công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng. Tỉnh tập trung nguồn lực, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 4 trụ cột kinh tế đã đề ra, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực cho phát triển. Tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường tỉnh kết nối với các tuyến cao tốc, tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn với cam kết "2 nhanh, 3 tốt" đó là "Giải phóng mặt bằng nhanh, Thủ tục đầu tư nhanh" và "Cơ hội tốt, Chính sách tốt, Hạ tầng tốt". Tỉnh cũng đã cải cách thủ tục hành chính để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kế hoạch và kỳ vọng trong tương lai

Trước mắt, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung vào việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và sớm hiện thực hóa các dự án cam kết đầu tư. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

[question] Tỉnh Hậu Giang đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở đâu?,Những trụ cột kinh tế chính của tỉnh Hậu Giang là gì?