Hậu Giang - Tỉnh công nghiệp phát triển đột phá

Hậu Giang - Tỉnh công nghiệp phát triển đột phá

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang đến năm 2050 nhằm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL, với mục tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, và du lịch chất lượng cao.

Hậu Giang - Tỉnh công nghiệp phát triển đột phá

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phê duyệt. Theo quy hoạch, Hậu Giang sẽ thực hiện 5 đột phá chiến lược là "Một tâm - Hai tuyến - Ba thành - Bốn trụ - Năm trọng tâm" nhằm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Mục tiêu phát triển đến năm 2030

Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL, với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được dự kiến đạt 8,7% mỗi năm, và GRDP bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng/năm. Trong cơ cấu GRDP, khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm khoảng 14%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40%, và khu vực dịch vụ chiếm khoảng 38%.

Tầm nhìn đến năm 2050

Theo quy hoạch, Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL. Tỉnh sẽ phát triển toàn diện trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sống, và sẽ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh, và trật tự an toàn xã hội cũng sẽ được bảo đảm, mang lại cuộc sống phồn vinh, văn minh, và hạnh phúc cho người dân.

5 đột phá chiến lược

Theo quy hoạch, Hậu Giang sẽ thực hiện 5 đột phá chiến lược là "Một tâm - Hai tuyến - Ba thành - Bốn trụ - Năm trọng tâm" nhằm đẩy mạnh phát triển tỉnh.

"Một tâm"

Đề cập đến việc phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm công nghiệp và đô thị của tỉnh.

"Hai tuyến"

Nhắm đến việc phát triển 2 hành lang kinh tế động lực, bao gồm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với TPHCM và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam sông Hậu. Đây sẽ trở thành hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh.

"Ba thành"

Nhằm nâng tầm 3 trung tâm đô thị của tỉnh, bao gồm thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, và thị xã Long Mỹ. Trong đó, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội của tỉnh.

"Bốn trụ"

Bao gồm công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, và du lịch chất lượng.

"Năm trọng tâm"

Tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa - xã hội; và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Công nghiệp - Ngành kinh tế chủ lực

Theo quy hoạch, Hậu Giang sẽ phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực và thế mạnh của tỉnh. Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống các khu, cụm công nghiệp tập trung, hiện đại, quy mô lớn, và hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, dược phẩm, mỹ phẩm, chế biến nông sản, và logistics.

Ngoài ra, Hậu Giang cũng sẽ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tỉnh sẽ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực từ cây ăn trái, lúa, đến thủy sản. Đồng thời, Hậu Giang sẽ hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái và chăn nuôi tập trung, áp dụng công nghệ cao. Nông nghiệp cũng sẽ được kết hợp với du lịch sinh thái và miệt vườn.

Trong lĩnh vực thuỷ sản, Hậu Giang sẽ phát triển các sản phẩm chủ lực như cá tra, cá thát lát, và lươn. Tỉnh sẽ gắn chế biến với mở rộng thị trường và bảo vệ nguồn lợi. Ngoài ra, Hậu Giang cũng sẽ phát triển lâm nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế rừng sản xuất kết hợp với phát triển du lị

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo quy hoạch, tỉnh Hậu Giang sẽ phát triển những ngành công nghiệp nào?,Đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang sẽ có những trung tâm đô thị nào?