Hậu Giang - Tỉnh dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Hậu Giang, tỉnh phát triển công nghiệp mạnh mẽ, đã vươn lên dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm nay. Xem chi tiết trong bài viết này.

Hậu Giang - Tỉnh dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Hậu Giang, một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã có một thành tựu đáng kinh ngạc khi liên tiếp trong 9 tháng đầu năm nay, tỉnh này luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Điều này đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Hậu Giang và đặt nó vào vị trí hàng đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là chìa khóa thành công

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trong 9 tháng năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đã đạt 13,3%, đứng đầu cả nước. Điều này đã được đạt được nhờ vào việc tỉnh này thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ.

Hậu Giang đã xác định rõ ràng rằng phát triển công nghiệp là động lực chính để tăng trưởng kinh tế.

Điều này đã được thể hiện qua việc lãnh đạo và định hướng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp đã được quan tâm đặc biệt và quy hoạch, mở rộng, phát triển. Tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030, nhằm kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế cho địa phương.

Sự hỗ trợ từ Chính phủ

Chính phủ cũng đã đồng ý bổ sung 02 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Điều này đã mở rộng không gian phát triển chiến lược của Hậu Giang và làm cơ sở cho việc triển khai chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, Hậu Giang cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt diện tích đất công nghiệp lớn đứng thứ hai trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với những tiêu chí như đóng góp ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương và đảm bảo công nghiệp sạch, xanh, Hậu Giang đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Hiện nay, 2 khu công nghiệp hiện có của tỉnh đã lấp đầy dự án đầu tư, chứng tỏ sự hấp dẫn của Hậu Giang đối với các nhà đầu tư.

Sự phát triển bền vững

Từ một tỉnh thuần nông, Hậu Giang đã trở thành một địa phương có ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh luôn tăng cao hơn từng năm, và tính đến cuối năm 2022, GRDP lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã tăng 43,86%, khẳng định vị trí hàng đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) cũng tăng bình quân 13%/năm, trong đó, ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng trên 88,8% trong toàn ngành, tăng 10%/năm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 286%/năm.

Ngoài ra, Hậu Giang cũng đang đầu tư vào hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Khu vực Nam Sông Hậu đang được đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc, với tổng chiều dài khoảng 300km. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Hậu Giang và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Định hướng phát triển tương lai

Theo Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang sẽ tập trung vào 4 trụ cột phát triển: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Mục tiêu của tỉnh là trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng thu ngân sách mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng và phấn đấu tự cân đối thu, chi vào năm 2028.

Với những nỗ lực và thành tựu hiện tại, Hậu Giang đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và là một ví dụ mẫu mực về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

[question] Tại sao Hậu Giang đang dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế?,Tỉnh Hậu Giang đang tập trung vào việc phát triển ngành nào?