Hậu Giang - Trung tâm công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL

Hậu Giang - Trung tâm công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL

Hậu Giang đã công bố quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL trong tương lai, với mục tiêu phát triển hạ tầng, kinh tế, và đời sống dân cư.

Hậu Giang

một tỉnh nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đã công bố quy hoạch phát triển trong tương lai, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực này. Quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt và công bố tại buổi hội nghị do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 12/12.

Quy hoạch và mục tiêu

Theo quy hoạch, tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL vào năm 2030. Đồng thời, tỉnh cũng đề ra các mục tiêu khác như phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, xây dựng các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, và đô thị hiện đại. Ngoài ra, quy hoạch cũng nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, đảm bảo an ninh, trật tự, và cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050

Tầm nhìn của tỉnh Hậu Giang đến năm 2050 là trở thành một tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL.

Phát triển huyện Châu Thành và hành lang kinh tế

Dưới quy hoạch này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đề ra kế hoạch phát triển 2 hành lang kinh tế động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với TPHCM và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu, hình thành hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Phát triển trung tâm đô thị

Tỉnh Hậu Giang cũng tập trung vào phát triển các trung tâm đô thị như Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. Trong đó, thành phố Vị Thanh được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tỉnh cũng đặt sự ưu tiên vào việc phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.

Phát biểu của quan chức

Tại buổi hội nghị, các quan chức như Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đã có những phát biểu đánh giá cao về sự phát triển của tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng các dự án trọng điểm này sẽ tạo cơ hội phát triển cho tỉnh và khu vực ĐBSCL. Ông cũng đề nghị tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch cụ thể và tuyên truyền công tác quy hoạch đến mọi tầng lớp nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, quy hoạch là khởi nguồn và tạo đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh sẽ tập trung phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội, và môi trường, với con người là trung tâm. Tỉnh cũng sẽ chú trọng đối phó với biến đổi khí hậu và sử dụng nguồn lực hiệu quả cho đầu tư phát triển.

Đầu tư và kết luận

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hậu Giang cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định cho thuê đất cho 12 doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy sự quan tâm và đầu tư của tỉnh Hậu Giang vào phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Với quy hoạch phát triển rõ ràng và mục tiêu hướng tới, tỉnh Hậu Giang đang đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu chính của quy hoạch tỉnh Hậu Giang là gì?,Các trung tâm đô thị và ngành công nghiệp nào sẽ được phát triển theo quy hoạch?