HBC Đối Mặt Với Sự Chênh Lệch Lớn Trong Báo Cáo Tài Chính: Lời Giải Thích Từ Chủ Tịch

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đang xem xét lại số liệu tài chính sau khi phát hiện sự chênh lệch lớn giữa báo cáo tự lập và kiểm toán.

Phân Tích Nguyên Nhân Chênh Lệch

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) gần đây đã gây chú ý khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, qua đó tiết lộ sự chênh lệch đáng kể giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) trong báo cáo quản trị và báo cáo tài chính kiểm toán. Điều này đã dẫn đến một loạt câu hỏi về tính minh bạch và độ chính xác của các số liệu tài chính mà HBC đã công bố.

Một trong những nguyên nhân chính được ông Hải chỉ ra là cách định giá bất động sản và tài sản cố định. Trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận giá trị theo giá gốc, báo cáo quản trị lại đánh giá dựa trên giá thị trường hiện nay, dẫn đến sự chênh lệch đáng kể. Ví dụ, trụ sở tại 235 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, được ghi nhận chỉ có giá 5 tỷ VNĐ trong khi giá thị trường hiện nay không dưới 75 tỷ VNĐ.

Tác Động Từ Khấu Hao và Dự Phòng

Ông Hải cũng chỉ ra rằng, giá trị khấu hao và các khoản dự phòng được ghi nhận trong báo cáo kiểm toán không phản ánh đúng thực tế, dẫn đến sự chênh lệch lớn trong giá trị còn lại của máy móc thiết bị (MMTB) và các khoản phải thu. Cụ thể, sự trượt giá trên thị trường và việc đánh giá dựa trên nguyên nhân chậm thanh toán đã tạo ra sự chênh lệch lớn trong các số liệu này.

Bước Tiếp Theo: Rà Soát Lại Số Liệu

Để giải quyết vấn đề này và đảm bảo tính khách quan, ông Lê Viết Hải cho biết HBC đang làm việc với đơn vị thẩm định giá để rà soát lại số liệu tính toán của Khối Tài chính kế toán. "Hiện Tập đoàn đang làm việc với đơn vị chuyên về thẩm định giá để rà soát lại số liệu tính toán của Khối Tài chính kế toán nhằm bảo đảm sự khách quan trong kết quả tính toán," ông Hải nhấn mạnh.

Với những bước đi này, HBC hy vọng sẽ giải quyết được những nghi vấn xung quanh sự chênh lệch trong báo cáo tài chính, đồng thời khẳng định lại uy tín và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc này không chỉ quan trọng đối với HBC mà còn góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các bên liên quan vào thị trường tài chính Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những nguyên nhân chính nào dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa VCSH hợp nhất trong báo cáo quản trị và báo cáo tài chính kiểm toán của HBC?,HBC đang làm việc với đơn vị nào để rà soát lại số liệu tính toán và bảo đảm tính khách quan?,"""