HBC, HNG, POM đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết

HBC, HNG, POM nhận
Ba công ty xây dựng và thép hàng đầu Việt Nam - Hòa Bình, Pomina và Hoàng Anh Gia Lai - đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do kinh doanh kém hiệu quả và lỗ lũy kế hàng tỷ đồng.

HBC, HNG, POM đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết

Các công ty xây dựng và thép hàng đầu Việt Nam, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do kinh doanh kém hiệu quả và lỗ lũy kế hàng tỷ đồng.

HBC - Hòa Bình

HBC hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp. Theo quy định của Chính phủ, cổ phiếu của công ty đại chúng có thể bị hủy niêm yết nếu vi phạm này tiếp tục trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy, nếu HBC không cải thiện tình hình và tiếp tục vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023, cổ phiếu của công ty có thể bị hủy niêm yết.

Về tình hình kinh doanh, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 7.546 tỷ đồng trong năm 2023, giảm gần một nửa so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận lỗ 777 tỷ đồng cả năm, cùng kỳ năm trước lỗ gần 2.600 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2023 là gần 2.900 tỷ đồng, chỉ còn 453 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

POM - Pomina

POM cũng đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp. Nếu công ty tiếp tục vi phạm này trong năm 2023, cổ phiếu POM có thể bị hủy niêm yết.

Trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu 3.281 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận lỗ thêm 960 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

HNG - Hoàng Anh Gia Lai

HNG hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trong hai năm liên tiếp. Nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của HNG ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, cổ phiếu của công ty có thể bị hủy niêm yết.

Trong năm 2023, HNG ghi nhận doanh thu 606 tỷ đồng, giảm 18%. Lỗ lũy kế của công ty đã vượt 8.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 2.300 tỷ đồng.

Tóm lại, HBC, POM và HNG đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do kinh doanh kém hiệu quả và lỗ lũy kế hàng tỷ đồng. Các công ty cần có biện pháp cải thiện tình hình kinh doanh để tránh tình trạng này và duy trì sự tin tưởng của nhà đầu tư.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các công ty nào đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết?,Vì sao các công ty này có thể bị hủy niêm yết?