HBC, HPX, NAB, TCI và nhiều mã chứng khoán khác không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE

HBC, HPX, NAB, TCI cùng loạt cổ phiếu trên HoSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE tiếp tục bổ sung thêm nhiều tên tuổi như HBC, HPX, NAB, TCI...

Danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE)

Danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) tiếp tục được bổ sung với hai mã cổ phiếu mới, đó là Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (MCK: VAF) và Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (MCK: VTP).

Lý do cho việc đưa VAF và VTP vào danh sách này là do Báo cáo tài chính năm 2023 của VAF không được kiểm toán chấp nhận toàn phần, trong khi VTP chưa đủ thời gian niêm yết trên sàn trong ít nhất 6 tháng.

Hiện tại, danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE đã có tổng cộng 91 mã. Các lý do khiến các mã này không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm bị cảnh báo, lợi nhuận sau thuế hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 âm...

Trong danh sách này, chúng ta có thể thấy nhiều tên tuổi quen thuộc như HBC, HPX, HVN, ITA, NAB, TCI...

Theo các chuyên gia, với những mã chứng khoán này, việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ có thể tạo ra rủi ro cho nhà đầu tư. Do đó, theo quy định của HoSE, các nhà đầu tư sẽ được cảnh báo và các công ty chứng khoán cũng sẽ không cho vay cầm cố để giao dịch như các doanh nghiệp khác. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư muốn mua các cổ phiếu này phải có đủ tiền mặt 100%.

Tuy nhiên, việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ không phải là một vấn đề hoàn toàn xấu. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm để tìm hiểu và đánh giá kỹ hơn về các mã chứng khoán này trước khi quyết định đầu tư. Đồng thời, việc không có giao dịch ký quỹ cũng giúp tránh được những biến động giá không cần thiết và tạo ra một thị trường ổn định hơn.

Trên thực tế, việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ cũng có thể là một cơ hội để các công ty cổ phiếu này cải thiện tình hình tài chính và quản trị doanh nghiệp. Nhờ vào việc không có giao dịch ký quỹ, các công ty có thể tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận, nâng cao chất lượng quản lý và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ không phải là một điều hiếm gặp. Điều quan trọng là các nhà đầu tư nên có kiến thức và thông tin đầy đủ để đánh giá rủi ro và cơ hội trước khi quyết định đầu tư vào các mã chứng khoán này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE?,Vì sao cổ phiếu VAF và VTP không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE?