Hiệp định thương mại tự do mới tạo động lực tích cực cho xuất nhập khẩu và đầu tư

Hiệp định thương mại tự do mới tạo động lực tích cực cho xuất nhập khẩu và đầu tư

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đang có tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư. Xem xét các số liệu và thị trường, việc ký kết và triển khai các FTA đã mang lại những kết quả tích cực cho Việt Nam.

Hiệp định thương mại tự do mới tạo động lực tích cực cho xuất nhập khẩu và đầu tư

Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đang có tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, theo thông tin từ Bộ Công Thương. Các hiệp định như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã mang lại những kết quả tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Tác động tích cực của FTA được thể hiện qua việc tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên.

Ví dụ, theo Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP đạt 104,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP đạt 53,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ các nước CPTPP đạt 50,9 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2021.

Đối với thị trường xuất khẩu, Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực đối với 8/10 thành viên CPTPP.

Có thị trường tăng trưởng đáng kể như Brunei với tăng trưởng lên đến 163%. Mặc dù có một số thị trường mới như Mexico và Peru ghi nhận mức tăng trưởng sụt giảm (Mexico giảm 0,5% và Peru giảm 5,5%), thị trường lớn nhất là Canada vẫn tăng trưởng mạnh mẽ với gần 20,1%.

Đối với EVFTA, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt 62,24 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước EU đạt 46,8 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2021. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu từ các nước EVFTA đã giảm 8,6% so với năm 2021. Đáng chú ý, xuất khẩu sang EU theo mẫu C/O theo EVFTA (mẫu EUR.1) đã đạt 12,1 tỷ USD, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU, tăng 49,4% so với năm 2021.

Đối với UKVFTA, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 6,8 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 6,1 tỷ USD, tăng 5,2% so với năm 2021. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu từ Vương quốc Anh đã giảm 9,8% so với năm 2021. Xuất khẩu sang Vương quốc Anh theo mẫu C/O EUR.1 đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Nhiều mặt hàng quan trọng của Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh tiếp tục có tỷ lệ tận dụng tích cực.

Việc tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực về các hiệp định FTA cũng được các bộ, ngành, địa phương triển khai và đã thu được kết quả tích cực. Hiện tại, Việt Nam đã ký kết và thực thi 19 FTA, trong đó, phần lớn các FTA đã mang lại tác dụng tích cực, nâng cao vị thế thương hiệu hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã tạo động lực tích cực cho xuất nhập khẩu và đầu tư của Việt Nam. Các FTA không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hoá Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này giúp nâng cao vị thế thương hiệu hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

[question] Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có tác động gì đến hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư của Việt Nam?,Việt Nam đã ký kết và thực thi bao nhiêu FTA?