HNX công bố danh sách 89 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024

HNX cắt margin 89 cổ phiếu, tổng cộng 176 mã chứng khoán niêm yết trên hai sàn sẽ không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HOSE) đã công bố danh sách 89 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024, bao gồm cả các cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch và cắt margin.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 89 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024.

Đây là một quy định quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định của thị trường chứng khoán.

Các cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp có Lợi nhuận sau thuế (LNST) âm trong 6 tháng đầu năm 2023 hoặc LNST chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023.

Một số cổ phiếu trong danh sách này bao gồm AAV, BCC, DDG, DST, ECI, FID, NRC, PVB, SDG, THB, VHL, VNF và nhiều mã khác.

Ngoài ra, danh sách còn bao gồm các cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch hoặc bị hủy niêm yết.

Một số mã chứng khoán trong danh sách này bao gồm CET, CJC, CVN, DPC, KDH, KKC, KTT, L61, LCD, PGT, SDA, SDT, SPI, SFN, TAR, VC9, VIG và nhiều mã khác.

Danh sách cổ phiếu bị cắt margin trong quý 1 cũng bao gồm hai mã chứng khoán mới niêm yết dưới 6 tháng, đó là DTG và VFSM.

Việc cắt margin cho các cổ phiếu này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số nguyên nhân bao gồm việc tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 quá thời hạn quy định; vi phạm pháp luật thuế; hoặc có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) để mua các cổ phiếu trong danh sách này. Điều này nhằm đảm bảo tính an toàn và ổn định của thị trường chứng khoán.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cũng đã công bố danh sách 87 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024.

Danh sách này bao gồm các mã chứng khoán như HAG, HNG, HVN, HBC, NVL, POM, OGC, DLG và nhiều mã khác.

Tổng cộng, danh sách cổ phiếu bị cắt margin trên hai sàn chứng khoán Việt Nam trong quý 1/2024 là 176 mã, giảm 4 mã so với quý 4/2023.

Việc công bố danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là một biện pháp quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trên thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư cần lưu ý và tuân thủ quy định này để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn HNX trong quý 1/2024?,Những nguyên nhân nào dẫn đến việc cắt margin cho các cổ phiếu?