Hỗ trợ doanh nghiệp ngành dệt may, da giày vượt qua khó khăn

Kim ngạch xuất khẩu dệt may, da giày giảm mạnh trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Cần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới và cải thiện chất lượng sản phẩm để phục hồi ngành.

Hỗ trợ doanh nghiệp ngành dệt may, da giày vượt qua khó khăn

Ngành dệt may, da giày đang gặp nhiều khó khăn do kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 19 tỷ USD, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu giày dép cũng giảm 17% so với cùng kỳ, đạt gần 12 tỷ USD.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam, cho biết sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt khiến nhiều doanh nghiệp phải nhận đơn hàng không phải thế mạnh để duy trì hoạt động và giữ chân người lao động, khách hàng. Ông cũng nhấn mạnh rằng để lấy lại tăng trưởng xuất khẩu cho ngành hàng, cần sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và các Thương vụ trong việc tìm kiếm thị trường, vì 85% năng lực sản xuất của ngành dệt may Việt Nam dành cho xuất khẩu.

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với nhu cầu của các nhà nhập khẩu, tìm kiếm đối tác tiềm năng và tăng cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, bà cũng nhận thấy rằng doanh nghiệp trong nước đang gặp khó khăn với những quy định mới và cần sự hỗ trợ thông tin và tham vấn chính sách từ Thương vụ.

Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp ngành dệt may đang tập trung giảm chi phí và sắp xếp sản xuất phù hợp để hạn chế nguy cơ ngừng việc của người lao động.

Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp ngành dệt may đang tập trung giảm chi phí và sắp xếp sản xuất phù hợp để hạn chế nguy cơ ngừng việc của người lao động. Trong dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu tham gia vào quá trình thiết kế, cải tiến mẫu mã và tập trung vào dòng nguyên liệu theo hướng phát triển bền vững, sản xuất xanh - sạch, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhà nhập khẩu.

Tuy nhiên, để phục hồi ngành dệt may, da giày cần tìm kiếm thị trường mới và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, để phục hồi ngành dệt may, da giày cần tìm kiếm thị trường mới và cải thiện chất lượng sản phẩm. Hiện nay, ngoài việc giảm đơn hàng, đơn giá xuất khẩu cũng giảm mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp phải nhận hàng không phải là thế mạnh của họ. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần thông tin về thị trường và tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại, như tham gia hội chợ triển lãm, để tiếp cận nhu cầu của các nhà nhập khẩu và tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và yêu cầu mới về môi trường, xã hội và quản trị, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và yêu cầu mới về môi trường, xã hội và quản trị, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, các thị trường lớn và tiềm năng như EU, Mỹ, Canada đang có những thay đổi về chính sách thương mại và quy định về hàng hoá nhập khẩu. Doanh nghiệp cần xây dựng lại chiến lược sản xuất, xác định rõ thị trường và sản phẩm, cải thiện chất lượng hàng hoá và công nghệ sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày vượt qua khó khăn, Bộ Công Thương khuyến cáo giúp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và địa phương xây dựng, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày vượt qua khó khăn, Bộ Công Thương khuyến cáo giúp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và địa phương xây dựng, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Đồng thời, các đơn vị của Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận các ý kiến đề xuất của hiệp hội doanh nghiệp và địa phương để có kế hoạch hỗ trợ trong công tác phát triển thị trường

[question] Ngành dệt may và da giày đang gặp khó khăn chính vì những yếu tố nào?,Để tăng trưởng xuất khẩu, ngành dệt may cần những hỗ trợ từ đâu?