Hỗ trợ giảm thuế doanh nghiệp: Phạm vi hỗ trợ rộng và triển vọng trong năm 2024

Tiếp tục hỗ trợ giảm thuế doanh nghiệp, phạm vi hỗ trợ rộng trong năm 2024
Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2024. Những chính sách này sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân.

Hỗ trợ giảm thuế doanh nghiệp: Phạm vi hỗ trợ rộng và triển vọng trong năm 2024

Năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách về chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Và trong năm 2024, ngành Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ này với phạm vi rộng hơn và triển vọng tích cực.

Các chính sách hỗ trợ tài chính tiêu biểu

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 200 nghìn tỷ đồng. Một số chính sách hỗ trợ tài chính tiêu biểu đã được áp dụng như sau:

  • Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT): Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Quốc hội giảm 2% thuế suất GTGT từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với hầu hết các mặt hàng đang áp dụng mức thuế suất 10%. Giải pháp này dự kiến giảm khoảng 24 nghìn tỷ đồng.
  • Giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT): Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Dự kiến giải pháp này sẽ giảm thu NSNN khoảng 38 nghìn tỷ đồng.
  • Gia hạn thời hạn nộp thuế: Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023 đối với doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được xem xét gia hạn là hơn 110 nghìn tỷ đồng.
  • Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9.2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Dự kiến giải pháp này sẽ gia hạn khoảng 10,4 nghìn tỷ - 11,2 nghìn tỷ đồng.
  • Giảm lệ phí trước bạ và các khoản phí khác: Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP về giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Đồng thời, đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC về giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tiết giảm chi phí của doanh nghiệp và người dân. Dự kiến giải pháp này sẽ giảm thu NSNN khoảng 700 tỷ đồng.

Triển vọng cho năm 2024

Bộ Tài chính dự báo rằng năm 2024, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước trong bối cảnh kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Trong đó, dự báo khó khăn sẽ nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cam kết tập trung vào các nhóm giải pháp sau để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế:

  1. Điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả: Bộ Tài chính sẽ thường xuyên theo dõi và dự báo đúng tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Tập trung điều hành chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế khác để giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.
  2. Quản lý thu và chi NSNN chặt chẽ: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ chi NSNN, tăng cường tiết kiệm chi và cải thiện quản lý, phân bổ và sử dụng NSNN.
  3. Đảm bảo sự vận hành ổn định và an toàn của thị trường tài chính: Bộ Tài chính sẽ đảm bảo sự vận hành ổn định và an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính. Đồng thời, Bộ sẽ sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật để đảm bảo chặt chẽ và đồng bộ, tháo gỡ khó khăn và phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, ph

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ Tài chính đã triển khai những chính sách hỗ trợ nào để giảm thuế và phí trong năm 2023?,Trong năm 2024, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào những giải pháp nào để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế?
1 Lượt thích