Hỗ trợ kinh tế: Giải ngân chậm, chương trình phục hồi và phát triển đang gặp khó khăn

Hỗ trợ kinh tế: Giải ngân chậm, chương trình phục hồi và phát triển đang gặp khó khăn

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang đối mặt với nhiều khó khăn khi giải ngân chậm và các chính sách hỗ trợ không đạt yêu cầu. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần đẩy mạnh triển khai để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Hỗ trợ kinh tế: Giải ngân chậm, chương trình phục hồi và phát triển đang gặp khó khăn

Theo báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã chỉ ra một số khó khăn đang diễn ra trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, việc giải ngân chậm và không đạt yêu cầu là một trong những vấn đề nổi bật.

Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% là một trong những chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ khoảng 781 tỷ đồng, tương đương 1,95% tổng nguồn lực, đã được giải ngân cho chính sách này đến hết tháng 8. Điều này cho thấy việc giải ngân chậm và không đạt kỳ vọng.

Giải ngân chương trình chi đầu tư phát triển

Theo Bộ KH&ĐT, đến hết tháng 8/2023, chỉ có khoảng 28,4% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển đã được thực hiện. Tuy tỷ lệ này đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt khi thời gian thực hiện chương trình chỉ còn 3 tháng.

Những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình

Cùng với việc giải ngân chậm, Bộ KH&ĐT cũng chỉ ra nhiều khó khăn khác trong quá trình thực hiện chương trình. Một số khách hàng đủ điều kiện nhưng không thụ hưởng chính sách do tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, việc xác định đối tượng khách hàng thuộc diện "có khả năng phục hồi" cũng gặp khó khăn. Nhiều hộ gia đình sản xuất - kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhưng không đăng ký hộ kinh doanh, do đó không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Trước tình hình này, Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ. Bộ này cũng cam kết sẽ trình Chính phủ chỉ đạo các thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, bổ sung thông tin, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 đối với các chính sách do bộ, cơ quan mình phụ trách.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay ưu đãi trong thời gian còn lại của chương trình. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội đang chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để bảo đảm giải ngân hết số vốn 16.100 tỷ đồng dự kiến điều chuyển để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong năm nay.

Trong bối cảnh thời gian thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chỉ còn 3 tháng, việc giải ngân chậm và các khó khăn đang diễn ra đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực từ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả của chương trình này.

[question] Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đã thực hiện được bao nhiêu tỷ đồng?,Thời gian còn lại để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là bao lâu?