Hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng cho người di dời để xây dựng sân bay Long Thành

Các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng sân bay Long Thành sẽ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng, mỗi tháng 4 triệu đồng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng cho người di dời để xây dựng sân bay Long Thành

UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã thông báo về chính sách hỗ trợ tạm cư cho hàng ngàn người phải di dời để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Hỗ trợ tiền thuê nhà đã được phê duyệt với tổng số tiền gần 45 tỷ đồng cho hơn 2.300 trường hợp di dời.

Hiện đã có hơn 41 tỷ đồng được giải ngân cho hơn 2.100 trường hợp. Số tiền còn lại đã được chính quyền thông báo cho người dân, nhưng hiện vẫn chưa có người đến nhận.

Theo chính sách này, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng, mỗi tháng 4 triệu đồng.

Điều kiện để nhận tiền hỗ trợ là hộ có đất bị thu hồi để phục vụ dự án và đã được xét tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đến nay huyện Long Thành đã bàn giao 100% mặt bằng (2.532ha) giai đoạn 1 của sân bay Long Thành cho chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Trong giai đoạn 2, huyện sẽ phải thu hồi khoảng 2.415ha đất, hiện chỉ còn gần 8ha chưa hoàn thiện hồ sơ dự kiến trước ngày 30/7. Ngành chức năng sẽ phê duyệt phương án bồi thường diện tích này để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn bộ 5.000ha dự án sân bay Long Thành.

Ông Lê Văn Tiếp cũng cho biết rằng, việc hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng cho người di dời là một phần trong quy trình tái định cư của dự án sân bay Long Thành. Chính sách này nhằm đảm bảo cuộc sống tạm thời của những người bị ảnh hưởng bởi dự án và giúp họ có thời gian để chuẩn bị xây dựng nhà ở mới.

Ông Lê Văn Tiếp nói: "Chúng tôi đã phê duyệt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng cho các hộ gia đình bị thu hồi đất. Điều này giúp các hộ có thời gian và điều kiện để chuẩn bị xây dựng nhà ở mới và đảm bảo cuộc sống của họ trong giai đoạn chuyển đổi".

Với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trong 5 tháng, UBND huyện Long Thành hy vọng sẽ giúp đỡ các hộ gia đình di dời có thể ổn định cuộc sống và tiếp tục xây dựng tương lai tốt đẹp sau khi hoàn thành việc tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

[question] Ai được hỗ trợ tiền tạm cư trong chính sách mới của huyện Long Thành?,Hiện tại, huyện Long Thành đã bàn giao bao nhiêu phần trăm mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành cho chủ đầu tư?