Hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1: Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng sân bay quốc tế Long Thành

Hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1: Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng sân bay quốc tế Long Thành

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1, mở đường cho việc xây dựng sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Bước tiến quan trọng trong xây dựng sân bay Long Thành

Sau một thời gian dài chờ đợi, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Đồng Nai hoàn thành bàn giao mặt bằng

Theo ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Đồng Nai, toàn bộ diện tích khu vực 1.810 ha xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cùng 722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các đơn vị liên quan để thi công các hạng mục của dự án. Mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành đang được thi công.

Hiện nay, chỉ còn lại vài ha tỉnh Đồng Nai đang giải quyết để phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng của dự án. Các cơ quan chức năng của huyện Long Thành đang hoàn thiện tất cả các hồ sơ liên quan đối với 56 trường hợp cuối cùng của dự án chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, 21 trường hợp đã được địa phương công khai phương án, 35 trường hợp còn lại, hội đồng bồi thường đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Quá trình xây dựng sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành đã được quy hoạch xây dựng từ hơn 20 năm trước, và sau nhiều năm chờ đợi, việc hoàn thành bàn giao mặt bằng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng sân bay này. Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng không hề dễ dàng. Dữ liệu về đất đai trong khu vực dự án không được cập nhật, bổ sung, gây ra nhiều sai sót về nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất. Điều này đã tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, với việc hoàn thành bàn giao mặt bằng trên 2.500 ha, chủ đầu tư đã đủ điều kiện để triển khai xây dựng hoàn toàn các hạng mục của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Sân bay Long Thành được xem là một dự án quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực hàng không của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của khu vực.

Sân bay Long Thành - Một bước tiến quan trọng cho Việt Nam

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 là một bước tiến quan trọng cho Việt Nam. Sân bay này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của khu vực và nâng cao năng lực hàng không của Việt Nam.

[question] Công việc thi công của dự án sân bay Long Thành đang được tiến hành như thế nào?,Hiện tại, còn lại bao nhiêu ha đất đang được giải quyết cho dự án sân bay Long Thành?