Hoàn thuế GTGT tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023

Hoàn thuế GTGT tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023

Trong 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã hoàn trả hơn 70.000 tỷ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp, với gần 80% thuộc nhóm hoàn trước-kiểm sau. Các biện pháp cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin đang được triển khai để tăng cường hiệu quả hoàn thuế.

Hoàn thuế GTGT tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu từ cơ quan thuế, trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 70.000 tỷ đồng thuế GTGT được hoàn trả cho các doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là gần 80% trong số này thuộc nhóm hoàn trước-kiểm sau.

Quy định về thời hạn hoàn thuế GTGT

Quy định về thời hạn hoàn thuế GTGT đã được quy định rõ ràng trong Luật Quản lý thuế. Đối với trường hợp hoàn trước-kiểm sau, thời hạn hoàn thành là 6 ngày. Trong khi đó, đối với kiểm tra trước-hoàn sau, thời hạn là 40 ngày.

Hoàn thuế GTGT trong năm 2022

Trong năm 2022, cơ quan thuế trên toàn quốc đã hoàn trả hơn 150.000 tỷ đồng thuế GTGT với 20.774 quyết định hoàn thuế. Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 9.800 quyết định hoàn thuế trị giá 70.356 tỷ đồng. Trong số này, gần 80% thuộc nhóm hoàn trước-kiểm sau và hơn 20% thuộc nhóm kiểm trước-hoàn sau.

Cải tiến quy trình hoàn thuế

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã chia sẻ về việc cải tiến quy trình hoàn thuế. Ông cho biết rằng ngành thuế đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, để xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan thuế có thể phân tích dữ liệu và xử lý các doanh nghiệp có rủi ro trước, giảm thiểu việc kiểm tra trước và hoàn thuế sau.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh về việc nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý thuế và doanh nghiệp. Ông cho rằng cần tăng cường hiểu biết về quy định pháp luật thuế và thực hiện các quy định này đúng thời hạn. Đồng thời, ông cũng đề cao việc nâng cao kỷ cương và kỷ luật công vụ đối với cán bộ thuế.

Xem xét và cải tiến quy định pháp luật và quy trình hoàn thuế

Ông Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan thuế trong việc xem xét và cải tiến các quy định pháp luật và quy trình hoàn thuế. Ông cho rằng cơ quan thuế cần xem xét các quy định hiện tại và tìm cách rút ngắn quy trình, đồng thời đảm bảo tính chính xác và phòng ngừa rủi ro trong việc hoàn thuế GTGT.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và gian lận trong quá trình hoàn thuế. Đồng thời, cơ quan thuế đang nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách về đối tượng không chịu thuế GTGT để tránh tạo ra kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi và gian lận tiền thuế.

Rà soát và sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

Trong cuộc họp về rà soát và sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế đã đề nghị bổ sung các quy định để khắc phục vướng mắc và bất cập trong thực tiễn thi hành luật. Đồng thời, cơ quan thuế cũng đề cao nguyên tắc thị trường và sự phù hợp với thông lệ quốc tế để hoàn thiện dự thảo và triển khai theo tiến độ.

Chính phủ và việc hoàn thuế GTGT

Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và xã hội. Mục tiêu là tạo ra các chính sách và quy định rõ ràng, giúp việc hoàn thuế GTGT được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận và trốn thuế.

Tổng kết

Trong tổng thể, việc hoàn thuế GTGT trong 7 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng mạnh, đồng thời cơ quan thuế cũng đang áp dụng các biện pháp cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả hoàn thuế.

[question] Trong 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã hoàn thuế cho bao nhiêu doanh nghiệp?,Cơ quan thuế đang triển khai công nghệ gì để phân tích rủi ro trước?