Hoàn thuế GTGT vượt kế hoạch: Số tiền hoàn gần 57.000 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã hoàn thuế GTGT với tổng số tiền gần 57.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch dự toán năm 2023. Số liệu này cho thấy sự phát triển tích cực của nền kinh tế và đầu tư trong nước.

Hoàn thuế GTGT vượt kế hoạch: Số tiền hoàn gần 57.000 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 21/6/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 8.034 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 56.562 tỷ đồng, bằng 30,4% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số tiền thuế GTGT hoàn 56.562 tỷ đồng, có 3 loại hoàn thuế chính.

Hoàn thuế cho xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.277 quyết định và tổng số tiền được hoàn là 45.605 tỷ đồng, tương đương 80,6% tổng số đã hoàn. Đây là một tín hiệu tích cực cho ngành xuất khẩu của Việt Nam, cho thấy sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Tiếp theo là hoàn thuế cho dự án đầu tư, với 422 quyết định và tổng số tiền được hoàn là 10.749 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19% tổng số đã hoàn. Đây là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của các dự án đầu tư trong nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp và dự án này.

Cuối cùng, hoàn thuế cho trường hợp khác có 335 quyết định và tổng số tiền được hoàn là 208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn. Mặc dù tỷ trọng này không lớn, nhưng nó cũng đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế.

Về số chi hoàn thuế GTGT, tính đến hết ngày 21/6/2023, tổng số tiền đã chi hoàn thuế GTGT qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2023 là 55.925 tỷ đồng. Số thu hồi hoàn đã nộp NSNN tính đến hết ngày 14/6/2023 là 506,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý là hoàn thuế điện tử đã đạt tỷ lệ cao. Tính từ ngày 01/1/2023 đến 21/6/2023, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.247 trên tổng số 5.280 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử là 8.523 hồ sơ trên tổng số 8.561 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn điện tử là 7.675 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 56.090 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tiện lợi và hiệu quả của việc hoàn thuế điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình hoàn thuế.

Trong số các ngành nghề, mặt hàng xuất khẩu trọng điểm như dệt may, sắt thép, điện tử và linh kiện điện tử, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cao su và sản phẩm từ cao su, thủy sản đã hoàn số tiền lớn. Dệt may đã hoàn hơn 10.000 tỷ đồng, sắt thép đã hoàn 4.460 tỷ đồng, điện tử và linh kiện điện tử đã hoàn 5.000 tỷ đồng, gỗ và sản phẩm từ gỗ đã hoàn hơn 4.200 tỷ đồng, cao su và sản phẩm từ cao su đã hoàn hơn 1.200 tỷ đồng, thủy sản đã hoàn gần 800 tỷ đồng. Đây là những ngành nghề có tiềm năng và đóng góp lớn vào xuất khẩu của Việt Nam.

Đối với hoàn dự án đầu tư, hoàn thuế GTGT cho các dự án điện chiếm tỷ trọng lớn. Tổng số tiền hoàn thuế GTGT cho các dự án điện là hơn 5.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 50% tổng số hoàn đầu tư. Một số dự án điện có số thuế đã hoàn lớn như Công ty TNHH Điện Lực Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa đã hoàn 2.971 tỷ đồng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn 391 tỷ đồng, Công ty CP Năng Lượng Điện Gió Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang đã hoàn 336 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố có tỷ trọng hoàn lớn như Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Tỉnh Bình Dương đã hoàn 9.907 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% cả nước. Tỉnh Đồng Nai đã hoàn 7.186 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% cả nước. Tỉnh Khánh Hòa đã hoàn 3.187 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6% cả nước. Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn 2.664 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% cả nước. Tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn 2.524 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn 2.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước. Thành phố Hà Nội đã hoàn 2.230 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% cả nước. Các tỉnh/thành phố c

[question] Tỷ trọng hoàn thuế xuất khẩu và dự án đầu tư chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số đã hoàn?,Các tỉnh, thành phố nào có tỷ trọng hoàn thuế lớn nhất?