Hoạt động giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 2-6/10: Trở lại bán ròng 370 tỷ đồng

Tuần qua, hoạt động giao dịch chứng khoán khối ngoại trên thị trường có sự kém sôi động và trở lại tình trạng bán ròng với giá trị lên tới 370 tỷ đồng.

Hoạt động giao dịch chứng khoán khối ngoại trên thị trường tuần qua không có sự sôi động như mong đợi và đã trở lại tình trạng bán ròng với giá trị lên tới 370 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,66 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng 389,71 tỷ đồng. Điều này đứng đối diện với tuần cuối cùng của tháng 9, khi khối ngoại mua ròng 8,74 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 627,78 tỷ đồng.

Trong tuần qua, khối ngoại đã mua vào 170,25 triệu đơn vị, đạt giá trị 4.646,67 tỷ đồng, giảm 37,52% về lượng và 40,55% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 177,91 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ra 5.036,38 tỷ đồng, giảm 32,54% về lượng và 29,93% về giá trị so với tuần trước.

Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trong 2 phiên và bán ròng trong 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 9,53 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng 86,74 tỷ đồng. Điều này đứng đối diện với tuần trước, khi khối ngoại mua ròng hơn 11,61 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 293,75 tỷ đồng.

Trong tuần qua, khối ngoại đã mua vào 3,85 triệu đơn vị, đạt giá trị 90,17 tỷ đồng, giảm 76,2% về lượng và 77,45% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 13,39 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ra 176,91 tỷ đồng, tăng 191,6% về lượng và 66,76% về giá trị so với tuần trước.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã trở lại mua ròng 5,55 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 105,79 tỷ đồng, giảm 27,76% về lượng và 33,47% về giá trị so với tuần trước.

Trong tuần qua, khối ngoại đã mua vào 7,4 triệu đơn vị, đạt giá trị 163,99 tỷ đồng, giảm 16,94% về lượng và 18,82% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 1,86 triệu đơn vị, đạt giá trị 58,2 tỷ đồng, tăng 50,32% về lượng và 35,29% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết hoạt động giao dịch chứng khoán khối ngoại trên toàn thị trường tuần qua, khối ngoại đã bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng 370,66 tỷ đồng. Điều này đứng đối diện với tuần cuối cùng của tháng 9, khi khối ngoại mua ròng 28,03 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 1.080,53 tỷ đồng.

Trong tuần qua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi cổ phiếu chứng khoán, bao gồm VIX được mua ròng hơn 4,8 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 71,1 tỷ đồng và SSI được mua ròng 4,13 triệu đơn vị, đạt giá trị mua ròng 131,38 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị đạt 183,47 tỷ đồng, tương đương với hơn 2,52 triệu đơn vị. Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 5,79 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng 64,88 tỷ đồng. Tiếp theo là 2 mã ngân hàng, gồm CTG bị bán ròng 4,27 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng 123,25 tỷ đồng và VPB bị bán ròng 3,83 triệu đơn vị, đạt giá trị 81,78 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 33,22 tỷ đồng, tương đương với 722.140 đơn vị. Trong khi cổ phiếu TIG là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 808.000 đơn vị, đạt giá trị 8,36 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PSI là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 8,92 triệu đơn vị, đạt giá trị 77,57 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

26.385.720

21.631.810

4.753.910

779.340

602.960

176.380

3/10

45.366.150

51.307.830

-5.941.680

1.205.830

1.364.120

-158.290

4/10

45.314.980

37.909.610

7.405.370

1.374.040

1.185.560

188.480

5/10

15.284.590

40.317.230

-25.032.640

383.680

1.115.240

-731.560

6/10

37.893.610

26.740.310

11.153.300

903.780

768.500

135.280

Tổng

170.245.050

177.906.790

-7.661.740

4.646.670

5.036.380

-389.710

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

807.660

1.477.240

-669.580

17.030

21.590

-4.560

3/10

1.686.370

845.670

840.700

29.810

16.030

13.780

4/10

486.500

634.800

-148.300

16.380

16.240

140

5/10

461.450

1.132.560

-671.110

12.390

29.980

-17.590

6/10

414.970

9.297.780

-8.882.810

14.560

93.070

-78.510

Tổng

3.856.950

13.388.050

-9.531.100

90.170

176.910

-86.740

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

89.850

296.690

-206.840

2.370

8.440

-6.070

3/10

4.686.620

386.740

4.299.880

100.810

11.980

88.830

4/10

357.150

783.110

-425.960

12.690

24.150

-11.460

5/10

1.656.900

258.500

1.398.400

35.820

8.930

26.890

6/10

610.270

130.480

479.790

12.300

4.700

7.600

Tổng

7.400.790

1.855.520

5.545.270

163.990

58.200

105.790

VNIndex 1,128.54 14.65 1.3%
HNX 230.45 2.45 1.06%
UPCOM 87.2 0.41 0.47%
[question] Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 2-6/10?,Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất tuần qua trên sàn UPCoM?