Hội thảo UBCKNN và OECD giới thiệu Nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023

Hội thảo UBCKNN và OECD giới thiệu Nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023

UBCKNN và OECD tổ chức hội thảo giới thiệu Nguyên tắc quản trị công ty mới sửa đổi năm 2023, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng trưởng bền vững.

UBCKNN và OECD tổ chức hội thảo giới thiệu Nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023

Hội thảo vừa được UBCKNN và OECD tổ chức nhằm giới thiệu Nguyên tắc quản trị công ty mới được sửa đổi năm 2023. Sự kiện này nhằm phổ biến nội dung mới của các Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN, trong phát biểu tại hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị công ty tốt đối với nền kinh tế và sự phát triển, ổn định hiệu quả của thị trường chứng khoán. UBCKNN luôn nỗ lực tuyên truyền kiến thức và xây dựng khung pháp lý để áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty tại Việt Nam.

Trong đó, bộ nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá các quốc gia, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng trưởng bền vững bằng cách hỗ trợ các chính sách và thông lệ quản trị công ty tốt", ông Phạm Hồng Sơn nói.

Các thay đổi mới nhất của Bộ nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023

Tại hội thảo, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, đã chia sẻ những thay đổi mới nhất của Bộ nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023. Các thay đổi này tập trung vào 3 điểm chính.

1. Tính bền vững và khả năng phục hồi:

Nguyên tắc G20/OECD đã bổ sung một chương mới về tính bền vững và khả năng phục hồi. Điều này đưa ra hướng dẫn cho các cơ quan quản lý về mục tiêu của khung pháp lý trong nước, bao gồm khuyến khích công bố thông tin liên quan đến tính bền vững có chất lượng cao.

2. Các vấn đề quản trị phổ biến:

Nguyên tắc sửa đổi có những thay đổi liên quan đến các vấn đề quản trị phổ biến ở các khu vực pháp lý khác nhau. Ví dụ, cơ cấu sở hữu khác nhau của các công ty niêm yết trên khắp thế giới có tác động đến các khía cạnh chính của khuôn khổ quản trị.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp:

Bộ nguyên tắc đưa ra hướng dẫn về cách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi xanh dựa trên quy mô của thách thức phía trước.

Hội thảo cũng tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý và thành viên thị trường trao đổi trực tiếp với chuyên gia cấp cao của OECD để hiểu rõ hơn về các nội dung quan trọng. Điều này hỗ trợ cho công tác xây dựng chính sách, các chương trình phổ biến kiến thức và thực hành về quản trị công ty áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết và đại chúng của Việt Nam.

Trước đó, tại Hội nghị bàn tròn châu Á-OECD về quản trị công ty được tổ chức tháng 10/2022 tại Hà Nội, các nước G20 và OECD đã rà soát và xem xét lại Nguyên tắc quản trị công ty trước đây. Kết quả là đã thống nhất điều chỉnh các nguyên tắc này theo hướng ưu tiên tính bền vững và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, đặc biệt là việc quản lý các cơ hội và rủi ro liên quan đến khí hậu. Bộ nguyên tắc Quản trị công ty của OECD/G20 2023 mới được sửa đổi và công bố vào ngày 11/09/2023.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,039.66 11.47 1.1%
HNX 209.65 3.48 1.66%
UPCOM 81.68 0.75 0.91%
[question] Mục tiêu chính của hội thảo về Nguyên tắc quản trị công ty (sửa đổi) năm 2023 là gì?,Ông Carmine Di Noia đã chia sẻ những điểm nào trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty sửa đổi năm 2023?