Hơn 100.000 doanh nghiệp mới thành lập trong 8 tháng: Tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Hơn 100.000 doanh nghiệp mới thành lập trong 8 tháng: Tín hiệu tích cực cho nền kinh tế

Số liệu mới công bố cho thấy hơn 100.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập trong 8 tháng đầu năm 2023, đồng thời các chỉ tiêu kinh tế khác cũng cho thấy những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp mới và hoạt động trở lại:

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng Tám, đã có hơn 14.000 doanh nghiệp mới được thành lập trên toàn quốc. Số vốn đăng ký của các doanh nghiệp này là 135.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 79.900 lao động. Ngoài ra, còn có 6.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 8 tháng năm 2023, đã có tổng cộng 103.700 doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký là 969.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 668.800 lao động. Trong thời gian này, cũng có 45.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng cộng, đã có 149.400 doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2023. Trung bình mỗi tháng có khoảng 18.700 doanh nghiệp mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, cũng có 124.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng. Trung bình, mỗi tháng có khoảng 15.600 doanh nghiệp đóng cửa.

Các chỉ tiêu kinh tế tích cực:

Ngoài việc có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, nền kinh tế cũng có những tín hiệu tích cực khác. Sản xuất công nghiệp, một trong những trụ cột của nền kinh tế, tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,5% và ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,7%.

Tổng cầu tiêu dùng cũng có xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước đạt 515.400 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.043 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 đạt 60,92 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 435,23 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 207,52 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,71 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa sau 8 tháng ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD (so với cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,26 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,02 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,21 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu và nhập khẩu:

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68,1 tỷ USD.

Thu chi ngân sách và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Về thu, chi ngân sách nhà nước, sau 8 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 1.124 triệu tỷ đồng và tổng chi ngân sách ước đạt 1.081 triệu tỷ đồng. Do đó, ngân sách Nhà nước bội thu khoảng 43.000 tỷ đồng trong 8 tháng.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,75 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất trong 8 tháng trong 5 năm qua.

[question] Số doanh nghiệp mới được thành lập trong 8 tháng đầu năm 2023 là bao nhiêu?,Những quốc gia nào là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam?