Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

Tỉnh Ninh Bình sẽ hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới thành phố Tam Điệp.

Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tạo không gian phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là những giá trị tốt đẹp của con người và vùng đất Cố đô, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới.

Lộ trình việc sắp xếp đơn vị hành chính được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và có 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư và mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

Đặc biệt, sẽ tiến hành hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An.

Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, sẽ điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, thân thiện với môi trường gắn với thế bố trí quốc phòng - an ninh, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng Di sản Quần thể danh thắng Tràng An và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam huyện Nho Quan.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030, gồm 50 thành viên.

Kế hoạch thực hiện

Theo kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2023, cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2023-2025 và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác. Tiến hành xây dựng, trình phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước ngày 31/10/2023, hoàn thành xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trong năm 2024, căn cứ Phương án tổng thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các xã, các huyện góp ý để UBND tỉnh Ninh Bình bổ sung hồ sơ, thủ tục, Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan thẩm định xong trước ngày 30/6/2024.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến xong trước 31/12/2024), tỉnh triển khai thực hiện Đề á

[question] Mục tiêu của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình là gì?,Thành phố nào sẽ được hợp nhất với huyện Hoa Lư để tạo thành "Đô thị Cố đô - Di sản"?