Hợp tác quốc tế của APEC: Đẩy mạnh phục hồi kinh tế và bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã thảo luận về hợp tác quốc tế của APEC trong việc phục hồi kinh tế và đạt được tăng trưởng bền vững. Bài viết này tóm tắt những ý kiến và đóng góp của ông về chính sách tài khóa và biến đổi khí hậu.

Hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm nay.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Hồ Đức Phớc, đã chia sẻ ý kiến về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phục hồi kinh tế và đạt được tăng trưởng bền vững. Ông Phớc đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức, hợp tác quốc tế là một yếu tố quan trọng để đối phó với những "cú sốc" từ bên ngoài. Ông đã nhìn nhận rằng lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, nợ công thế giới tăng lên mức kỷ lục, và biến đổi khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác quốc tế là cần thiết để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ của APEC, các Bộ trưởng Tài chính đã thảo luận về các giải pháp chính sách để đạt được mục tiêu này.

Các ưu tiên chính bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác về tài chính bền vững và tài sản số. Qua các chủ đề ưu tiên này, APEC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.

Ông Phớc đã chia sẻ những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực chính sách tài khóa, đặc biệt là vấn đề tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các công cụ, cơ chế tài chính để giải quyết các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đánh giá cao vai trò của APEC trong việc chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng cơ chế, chính sách tài chính để hình thành và vận hành thị trường carbon.

Ông Phớc cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực tài chính quốc tế để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong nước.

Ông hoan nghênh các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi và các khoản viện trợ không hoàn lại để giúp giảm chi phí huy động vốn và đảm bảo chi phí hợp lý cho người dân. Việt Nam cũng đã đưa ra các chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ozon.

Trên cơ sở này, Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế của APEC trong việc đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và học hỏi từ các thành viên khác của APEC để xây dựng cơ chế, chính sách tài chính hiệu quả. Việt Nam cũng cam kết tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam đã chia sẻ những đóng góp gì về chính sách tài khóa và tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC?,Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế của APEC trong lĩnh vực nào để giải quyết các vấn đề về khí hậu và bền vững?