HoREA đề nghị gia hạn áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2024

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã gửi đề nghị đến Thủ tướng và Bộ Tài chính để gia hạn thời gian áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2024. HoREA nhấn mạnh sự cần thiết của việc này để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024.

HoREA "xin" gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2024

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã gửi đề nghị đến Thủ tướng và Bộ Tài chính để gia hạn thời gian áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP. Điều này đến sau khi HoREA đã kiến nghị kéo dài quy định các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn thêm 1 năm.

Theo HoREA, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đã có những tiến bộ đáng kể trong 6 tháng qua và đã đạt được một số thành tựu quan trọng.

Nó đã giúp giải quyết một phần khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chắc chắn sẽ tiếp tục giúp đỡ thị trường này trong quý IV/2023 - giai đoạn đáo hạn trái phiếu cao điểm của năm 2023, với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng (không tính các lô trái phiếu đã giãn, hoãn), trong đó có gần 80% là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, theo HoREA, vào năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn dự kiến sẽ lên đến 329.500 tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm gần đây (năm 2022 chỉ có 144.500 tỷ đồng, năm 2023 là 271.400 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn).

Vì vậy, HoREA cho rằng việc tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP trong năm 2024 là rất cần thiết.

Theo HoREA, để xây dựng và hoàn thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước, cần từng bước tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Điều này bao gồm việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân hoặc phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP lại quy định "ngưng hiệu lực thi hành" đối với các quy định này, chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

Do đó, HoREA cho rằng việc gia hạn áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP là cần thiết để đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đề nghị của mình, HoREA đã đề xuất Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận gia hạn áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP thêm 12 tháng, đến hết ngày 31/12/2024.

Điều này sẽ giúp bảo đảm ổn định và phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024.

Đề nghị của HoREA được đưa ra với mong muốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định liên quan đến việc cho vay và phân phối trái phiếu.

Nếu được chấp thuận, việc gia hạn áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sẽ góp phần tạo đà cho sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tương lai.

Với những lợi ích mà việc gia hạn áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP mang lại, hy vọng rằng Thủ tướng và Bộ Tài chính sẽ xem xét và đồng ý với đề nghị của HoREA, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024.

VNIndex 1,155.25 1.1 0.1%
HNX 236.72 0.37 0.16%
UPCOM 88.69 -0.09 -0.11%
[question] HoREA đề nghị gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến khi nào?,Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP áp dụng cho lĩnh vực gì?