HOSE đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB

HOSE đã quyết định đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB do không công bố báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa quyết định đình chỉ giao dịch đối với 5 cổ phiếu trên sàn gồm cổ phiếu AGM (CTCP Xuất nhập khẩu An Giang), cổ phiếu IBC (CTCP Đầu tư Apax Holdings), cổ phiếu HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát), cổ phiếu TGG (CTCP The Golden Group), và cổ phiếu TTB (CTCP Tập đoàn Tiến Bộ).

Quyết định này được đưa ra sau khi các doanh nghiệp này không công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023.

Cụ thể, tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, HOSE đã gửi công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, tuy nhiên, công ty này vẫn chưa thực hiện công bố. Do đó, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu AGM từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tương tự, tại CTCP Đầu tư Apax Holdings, cổ phiếu IBC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022. Mặc dù đã bị HOSE nhắc nhở, công ty này vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Vì vậy, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu IBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Đối với CTCP Đầu tư Hải Phát, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Sau khi bị nhắc nhở, công ty này vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023. Vì vậy, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP The Golden Group, cổ phiếu TGG đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 18/5/2023 do chậm nộp Báo cáo kiểm toán năm 2022. Tương tự như các công ty trên, CTCP The Golden Group cũng chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 sau khi bị nhắc nhở. Do đó, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu TGG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Cuối cùng, tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, cổ phiếu TTB đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Tương tự như các công ty khác, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ cũng chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 sau khi bị nhắc nhở. Vì vậy, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu TTB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo quy định của pháp luật, HOSE có quyền đình chỉ giao dịch đối với các cổ phiếu khi tổ chức niêm yết vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Quyết định đình chỉ giao dịch này nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trên thị trường chứng khoán.

VNIndex 1,241.48 -1.66 -0.13%
HNX 256.2 0.06 0.02%
UPCOM 94.72 0.02 0.02%
[question] Các cổ phiếu nào đã bị HOSE đình chỉ giao dịch?,Vì sao HOSE quyết định đình chỉ giao dịch các cổ phiếu này?