HOSE Sẽ Ngừng Tiếp Nhận Niêm Yết Cổ Phiếu Mới Trên HNX Từ Ngày 1/7/2025

Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ ngừng tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới từ sàn HNX từ ngày 1/7/2025, và hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX lên HOSE trước hết năm 2026.

Sau thông tư số 69/2023/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 15/11/2023, có những thay đổi quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 1/7/2025, HOSE sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới từ sàn HNX. Thay vào đó, HOSE sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của các tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước ngày 31/12/2025, HOSE sẽ hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức niêm yết từ sàn HNX. Còn chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE sẽ hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch từ sàn HNX. Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi này, HNX sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Thông tư 69 cũng quy định về việc chuyển tiếp hồ sơ niêm yết cổ phiếu.

Nếu tổ chức đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 1/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX sẽ chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HOSE trước ngày 8/7/2025 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định về việc chuyển tiếp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX. Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HOSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm thông tư có hiệu lực, HOSE sẽ chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg đã chỉ định nhiệm vụ của HOSE và HNX.

Theo đó, HNX sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Trong khi đó, HOSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thông tư số 57/2021/TT-BTC đã quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của các tổ chức chưa niêm yết trước ngày 30/6/2025.

Tuy nhiên, thông tư số 69/2023/TT-BTC đã lùi thời hạn này đến hết ngày 31/12/2026. Điều này đồng nghĩa với việc HOSE sẽ ngừng tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới từ sàn HNX từ ngày 1/7/2025 và hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ HNX lên HOSE trước hết năm 2026.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,103.66 2.47 0.22%
HNX 227.77 1.23 0.54%
UPCOM 86.13 0.11 0.13%
[question] Từ ngày nào HOSE sẽ không tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới?,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới cho đến ngày nào?
3 Lượt thích

Điều này có phải là cơ hội cho HOSE để gia tăng khối lượng giao dịch và tăng cường uy tín của mình không?

Tôi quan tâm liệu việc ngừng tiếp nhận cổ phiếu mới trên HNX có tạo áp lực lên giá cổ phiếu hiện có không?

Thay đổi này có phản ánh sự cạnh tranh giữa các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam không?