Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử trên Infina

Từ 3/2020, Infina sẽ áp dụng hợp đồng điện tử vào giao dịch với khách hàng. Việc thực hiện ký Hợp đồng điện tử với khách hàng được thực hiện thông qua dịch vụ ký điện tử nổi tiếng PandaDoc.

Sau đây Infina sẽ hướng dẫn các bước ký hợp đồng bằng PandaDoc.

Hướng dẫn kí Pandadoc với 5 bước cực đơn giản

Sau khi quý khách hàng đã ký tên xong với PandaDoc, Infina sẽ tiến hành ký tên bằng chữ ký điện tử được đăng ký với Bộ Thông Tin Truyền Thông (thông qua công ty MISA-CA, đơn vị được cấp phép chính thức về chữ ký điện tử). Hợp đồng sau khi 2 bên ký xong bằng cách thức trên có giá trị pháp lý giống như ký sống và dấu công ty.