Hướng dẫn sử dụng tiền thưởng để đầu tư các sản phẩm tại Infina

Với số tiền thưởng từ Infina, nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng cho các sản phẩm hiện tại của Infina như Chứng khoán, Chứng chỉ quỹ, Tích lũy (áp dụng cho người dùng mới, chưa đầu tư tại Infina).

Bạn có thể kiểm tra số dư tiền thưởng tại mục “Tiền thưởng của tôi (biểu tượng đồng tiền ở trên góc phải ngoài trang chủ).

1. Sử dụng tiền thưởng đầu tư Tích lũy

Lưu ý: Tính năng này áp dụng cho người dùng mới tải app và đăng ký tài khoản Infina, chưa đầu tư bất kỳ sản phẩm nào.

Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn có thể lựa chọn sản phẩm Tích lũy để bắt đầu đầu tư tại Infina.

Đầu tiên, bạn nhập số tiền cần tích lũy, rồi bật lựa chọn “Sử dụng tiền thưởng hiện có”. Số tiền cần thanh toán sẽ được cập nhật sau khi trừ tiền thưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Infina theo thông tin chuyển khoản mà Infina cung cấp để hoàn tất quy trình Tích lũy.

2. Sử dụng tiền thưởng đầu tư Chứng chỉ quỹ

Lưu ý: Tính năng này áp dụng cho cả người dùng mới tải app và người dùng hiện hữu của Infina (nhận thưởng từ các chương trình ưu đãi)

Sau khi nhận được tiền thưởng từ Infina, bạn có thể lựa chọn sản phẩm Chứng chỉ quỹ để đầu tư.

Trước tiên, bạn cần lựa chọn chứng chỉ quỹ mà mình muốn đầu tư và ấn chọn “Mua chứng chỉ quỹ” tại trang chi tiết của từng quỹ. Sau đó, bạn nhập số tiền muốn đặt lệnh mua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại bước xác nhận mua, bạn bật lựa chọn “Sử dụng tiền thưởng hiện có”. Số tiền cần thanh toán sẽ được cập nhật sau khi trừ tiền thưởng.

Cuối cùng, thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Infina theo thông tin Infina cung cấp để hoàn tất quy trình mua Chứng chỉ quỹ.

3. Sử dụng tiền thưởng đầu tư Chứng khoán

Lưu ý:
  • Tính năng này áp dụng cho cả người dùng mới tải app và người dùng hiện hữu của Infina (nhận thưởng từ các chương trình ưu đãi).
  • Tiền thưởng này chỉ áp dụng đối với lệnh đặt mua chứng khoán theo lô lẻ từ Tài khoản chứng khoán Infina (lệnh MP).
Sau khi nhận được tiền thưởng từ Infina, bạn có thể lựa chọn sản phẩm Chứng khoán để đầu tư.

Trước tiên, bạn cần lựa chọn cổ phiếu cần mua và ấn chọn “Mua” theo “Lệnh MP”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại màn hình đặt mua cổ phiếu, sau khi nhập số lượng hoặc số tiền cần mua cổ phiếu, tính năng “Sử dụng tiền thưởng” ở cuối màn hình sẽ được chọn sẵn. Bạn có thể bỏ chọn nếu không muốn sử dụng tiền thưởng cho lần giao dịch này.

Sau đó, thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất đặt lệnh mua chứng khoán và sử dụng tiền thưởng.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết sử dụng tiền thưởng để đầu tư Chứng khoán