Hướng Dẫn Toàn Diện Phòng Chống Ransomware Tại Việt Nam

Công bố cẩm nang phòng, chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware
Hướng dẫn mới từ Cục An toàn thông tin cung cấp biện pháp hiệu quả để các tổ chức tại Việt Nam bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công ransomware nguy hiểm.

Tình Hình Ransomware Tại Việt Nam

Cục An toàn thông tin báo cáo, chỉ trong quý đầu tiên của năm 2024, đã có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng được xác định, trong đó có hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của nhiều đơn vị.

Cẩm Nang Phòng Chống Ransomware

Cẩm nang này được xây dựng nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia, cung cấp hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware. Đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh: "Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên thực hiện việc sao lưu offline, không để các bản sao lưu đặt trong môi trường kết nối với hạ tầng mạng. Thực hiện sao lưu thường xuyên và đảm bảo dữ liệu của các bản sao lưu được đầy đủ, từ đó hạn chế, giảm thiểu ảnh hưởng của việc mất dữ liệu (khi bị mã hóa) và đẩy nhanh quá trình khôi phục khi có sự cố."

Biện Pháp Phòng Chống Khuyến Nghị

Cẩm nang đề xuất 9 biện pháp phòng chống và giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware, trong đó biện pháp đầu tiên là xây dựng kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu đối với hệ thống, thông tin quan trọng. Các biện pháp này không chỉ giúp các tổ chức chủ động phòng tránh mà còn bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng trước các nguy cơ tấn công mạng tiềm ẩn.

Cẩm nang này có sẵn để tải xuống trên cổng thông tin Khonggianmang.vn của NCSC, hứa hẹn là nguồn tài liệu hữu ích cho mọi tổ chức, doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công ransomware. Với việc áp dụng những hướng dẫn này, các đơn vị có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro và ảnh hưởng của ransomware, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi và bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware được công bố bởi cơ quan nào của Việt Nam?,Trong quý 1/2024, đã có bao nhiêu sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware được ghi nhận tại Việt Nam?