Indonesia Đặt Mục Tiêu Chuyển Đổi Năng Lượng Với 5,7 Tỷ USD

Indonesia Đặt Mục Tiêu Chuyển Đổi Năng Lượng Với 5,7 Tỷ USD

Chính phủ Indonesia đã công bố kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường và cần tới 5,7 tỷ USD để đạt được mục tiêu này.

Indonesia Đặt Mục Tiêu Chuyển Đổi Năng Lượng Với 5,7 Tỷ USD

Chính phủ Indonesia đã xác định một kế hoạch quan trọng để chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường. Đại diện Chính phủ Indonesia cho biết tại Diễn đàn bền vững Mandiri vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta, nước này đang nỗ lực thực hiện cam kết tại Thoả thuận chung Paris với mục tiêu giảm 31,89% khí thải nhà kính.

Ông Innarno Djajadi, thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, đã phát biểu tại diễn đàn rằng: "Để đạt được chương trình nghị sự toàn cầu này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận. Đặc biệt, trong trường hợp của Indonesia, chính phủ đã xác định rằng sẽ cần khoảng 5,7 tỷ USD hoặc 81,6 nghìn tỷ Rupiah để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hoặc năng lượng tái tạo".

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Indonesia đã thực hiện một số bước quan trọng. Từ năm 2015, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia đã công bố Lộ trình tài chính bền vững giai đoạn 2015 - 2019 và lộ trình tài chính giai đoạn 2021 - 2025 nhằm củng cố hệ sinh thái tài chính bền vững. Điều này tạo cơ sở để triển khai phân loại xanh vào năm 2020 và hiện đã phát triển thành hệ thống phân loại bền vững.

Năm 2023, cơ quan này đã ban hành Quy định về giao dịch tín chỉ carbon và bắt đầu các hoạt động trao đổi carbon vào cuối tháng 9. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nội địa thân thiện với môi trường cũng tiếp tục phát triển, với thị trường đạt hơn 20.000 tỷ Rupiah (gần 1,3 tỷ USD).

Đại diện Chính phủ Indonesia đã khẳng định rằng, bất chấp những thách thức đối với việc phát triển nền kinh tế bền vững, Indonesia có tiềm năng chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu không phát thải carbon.

Chính phủ Indonesia đang đặt mục tiêu chuyển đổi năng lượng với sự cam kết mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ tài chính lên tới 5,7 tỷ USD, nước này hy vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Các biện pháp đã được đưa ra như công bố lộ trình tài chính bền vững và việc phát hành trái phiếu thân thiện với môi trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này.

Việc chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường không chỉ giúp giảm thiểu khí thải nhà kính mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội. Đối với Indonesia, việc đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo sẽ tạo ra cơ hội việc làm mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

Indonesia đã đặt mục tiêu chuyển đổi năng lượng và đang thực hiện những bước quan trọng để đạt được mục tiêu này. Với sự hỗ trợ tài chính và cam kết mạnh mẽ, hy vọng rằng nước này sẽ trở thành một nguồn lực lớn trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Indonesia cần bao nhiêu USD để chuyển đổi sang năng lượng sạch và tái tạo?,Cơ quan nào đã ban hành quy định về giao dịch tín chỉ carbon ở Indonesia?