Indonesia Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Cathode Để Thúc Đẩy Ngành Xe Điện Trong Nước

Indonesia Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Cathode Để Thúc Đẩy Ngành Xe Điện Trong Nước

Indonesia, quốc gia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh ngành xe điện bằng việc xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu cathode mới.

Indonesia, quốc gia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới, đang tận dụng lợi thế của mình để thúc đẩy ngành xe điện trong nước.

Indonesia, quốc gia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới, đang tận dụng lợi thế của mình để thúc đẩy ngành xe điện trong nước.

Với tầm nhìn xa hơn trên chuỗi cung ứng, Tổng thống Joko Widodo đã đạt được một bước tiến mới.

Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu cathode là một phần trong kế hoạch quy mô 9,8 tỷ USD nhằm tăng cường công suất sản xuất pin của Indonesia. Tập đoàn khai khoáng quốc doanh Aneka Tambang, công ty pin Indonesia Battery Corporation cùng với một liên minh dẫn đầu bởi công ty LG Energy Solution (Hàn Quốc) đã công bố kế hoạch này.

Nguyên liệu nickel là một thành phần quan trọng để sản xuất các viên pin có hiệu suất cao.

Hiện nay, Indonesia đã có nhiều nhà máy tinh luyện nickel. Xây dựng nhà máy cathode sẽ giúp quốc gia này tiến thêm một bước trên chuỗi giá trị sản xuất pin.

Ông Young Soo Kwon, CEO của LG Energy, cho biết nhà máy sẽ được xây dựng trong năm nay, sau khi các công ty đã thống nhất về cấu trúc sở hữu. Ngoài ra, nhóm các công ty này cũng đang xây dựng một nhà máy luyện nickel và một nhà máy pin trị giá 1,1 tỷ USD đã đi vào hoạt động từ tháng 4.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn do ảnh hưởng của Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, gây gián đoạn trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho pin xe điện trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bahlil Lahadalia cho biết kế hoạch đã được thực hiện sau khi các công ty giải quyết được các vấn đề phức tạp liên quan đến cấu trúc sở hữu.

Việc xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu cathode mới sẽ giúp Indonesia đẩy mạnh ngành xe điện trong nước và tận dụng tối đa trữ lượng nickel lớn nhất thế giới của mình.

Quốc gia này đang thể hiện tham vọng trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

[question] Nickel là nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện có hiệu suất cao. Indonesia có lợi thế gì trong việc sản xuất nickel?,Liên minh nào sẽ dẫn đầu xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu cathode cho pin xe điện ở Indonesia?