Infina áp dụng giao dịch chứng khoán T+2 từ ngày 29/8

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cũng như quy chế thành viên lưu ký mới tại VSD.

Theo đó, kể từ ngày 29/8/2022, Chứng khoán Infina sẽ áp dụng theo quy chế trên cho nhà đầu tư đã khớp lệnh mua chứng khoán ngày T+0 có thể bán ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2.

Nhà đầu tư có khớp lệnh mua cổ phiếu vào ngày 25/8 (ngày T+0) thì cổ phiếu sẽ về tài khoản trước 13h ngày 29/8 (ngày T+2) và có thể bán cổ phiếu ngay trong phiên chiều ngày 29/8.

Ngoài ra, với tài khoản chứng khoán Infina, sau khi bán cổ phiếu, tiền sẽ về tài khoản chứng khoán ngay trong ngày lệnh bán được khớp giá (tức ngày T+0) để bạn có thể tiếp tục tái đầu tư. Tiền bán chứng khoán sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ được chuyển về mục Sức mua ở Tài khoản chứng khoán của bạn.

Việc rút ngắn chu kỳ giao dịch và thanh toán được kì vọng sẽ giúp nhà đầu tư ứng phó nhanh với biến động của thị trường, cũng như đưa ra các chiến lược đầu tư hiệu quả hơn.

Xem thêm: