Israel - Quốc gia khởi nghiệp thành công nhờ đổi mới sáng tạo: Việt Nam hướng tới "phép màu" tương tự?

Israel - Quốc gia khởi nghiệp thành công nhờ đổi mới sáng tạo: Việt Nam hướng tới

Từ một quốc gia nhỏ bé, Israel đã trở thành một quốc gia phát triển chính nhờ khả năng đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu tương tự với sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Israel - Quốc gia khởi nghiệp thành công nhờ đổi mới sáng tạo: Việt Nam hướng tới "phép màu" tương tự?

Đổi mới sáng tạo đã trở thành "tài nguyên quý giá" của Israel, một quốc gia nhỏ bé không có tài nguyên thiên nhiên và trải qua khủng hoảng kinh tế. Sự thiếu hụt tài nguyên đã thúc đẩy các nhà khoa học Israel tìm ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề đặc thù của đất nước. Chính phủ Israel cũng đã ưu tiên đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ.

Israel từng trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế vào những năm 1950 và xuất phát từ một điểm thấp.

Tuy nhiên, đến ngày nay, Israel đã trở thành một nền kinh tế hỗn hợp tiên tiến cao, với thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 40.000 USD. Cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp: Câu chuyện về phép màu kinh tế của Israel" đã đi sâu vào những lý do đằng sau sự phát triển thịnh vượng của Israel. Đổi mới công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong thành công này, là một nguồn tài nguyên quý giá và tài sản quốc gia quan trọng đối với sự thịnh vượng kinh tế.

Israel đã chuyển từ sản xuất cơ bản sang công nghệ tiên tiến hiện nay, và sự dịch chuyển này đã đem lại nhiều thành công. Nước này đã chuyển từ tập trung vào khả năng quân sự sang nghiên cứu và phát triển. Chi tiêu cho quân sự đã giảm và được chuyển sang hoạt động nghiên cứu và phát triển. Chi tiêu cho R&D tăng lên từ 2,5% GDP năm 1996 lên 5% vào năm 2022, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Điều này đã giúp Israel trở thành một "quốc gia khởi nghiệp".

Chính phủ Israel đã hỗ trợ đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình chính sách và hỗ trợ. Quốc gia này có hơn 40 chương trình của Cơ quan Đổi mới Israel (IIA), với ngân sách hàng năm khoảng 400 triệu USD, dành cho các công ty khởi nghiệp. Luật Khuyến khích Nghiên cứu và Phát triển trong Công nghiệp năm 1984 đã tăng cường sự hỗ trợ cho R&D trong ngành công nghiệp Israel. Chính phủ cũng đã đầu tư vào các công ty có mục tiêu chiến lược thông qua việc hình thành các khu vực tập trung các công ty khởi nghiệp công nghệ cao và đầu tư vốn mạo hiểm. Sáng kiến đầu tư vốn năm 1993 của chính phủ đã chứng tỏ là một thành công nổi bật, giúp tài trợ cho 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới. Ngày nay, lĩnh vực công nghệ cao trong và xung quanh Tel Aviv là một trong những cụm công nghệ hiệu quả nhất trên thế giới.

Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu tương tự với sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Năm 2019, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. NIC được thành lập cùng năm với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Trung tâm này đã tổ chức nhiều hoạt động như Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (Vietnam Venture Summit) để kết nối startup với quỹ đầu tư. Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE) cũng đã thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ khánh thành vào 28/10 tới, và các hoạt động triển lãm, trưng bày sản phẩm công nghệ, hội thảo kết nối sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10/2023. Việc thành lập NIC và xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc là một bước đi mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) cũng sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

[question] Điều gì đã giúp Israel trở thành một quốc gia khởi nghiệp mạnh mẽ?,Việt Nam đã có những bước đi nào để phát triển nền kinh tế khởi nghiệp?