KCN Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận giảm 11% lợi nhuận sau kiểm toán

KCN Tín Nghĩa (TIP) mất 11% lợi nhuận sau kiểm toán
Công ty KCN Tín Nghĩa (TIP) thông báo giảm 11% lợi nhuận sau kiểm toán năm 2023, doanh thu giảm chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng và máy móc tại KCN Biên Hòa 2.

KCN Tín Nghĩa (TIP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, với doanh thu thuần đạt 158 tỷ đồng và biên lãi ở mức 55%.

Lợi nhuận gộp đạt 87 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2022.

Sụt giảm doanh thu của TIP chủ yếu đến từ việc không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng và máy móc tại KCN Biên Hòa 2.

Ngoài ra, doanh thu bán đất cũng không còn, các mảng khác như cung cấp nước, phí thu gom nước thải, rác thải hay cho thuê kios văn phòng cũng giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính của TIP đã ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 178 tỷ đồng, gấp gần 6 lần con số của năm 2022.

Trong đó, gần 123 tỷ đồng đến từ lãi hợp tác phát sinh từ hợp đồng hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.

Còn lại, gần 33 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia và 22 tỷ đồng là lãi tiền gửi.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của TIP cũng tăng lên hơn 13 tỷ đồng, đều là dự phòng tổn thất khoản đầu tư.

Trong báo cáo tài chính, TIP ghi nhận khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng trong công ty liên doanh liên kết, trong khi báo cáo tài chính tự lập lại ghi nhận lãi 21 tỷ đồng.

Điều này đã làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận sau thuế của Tín Nghĩa mất 11% so với báo cáo tự lập, xuống còn 178 tỷ đồng.

TIP cho biết rằng công ty đã hạch toán thiếu bút toán điều chỉnh hợp nhất khoản cổ tức từ CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân - một công ty liên doanh liên kết của TIP.

Mặc dù lợi nhuận của TIP đã giảm 11%, nhưng con số này vẫn là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết.

Trước đó, trong năm 2022, TIP đã phải giải trình do báo cáo tài chính thay đổi đáng kể sau kiểm toán.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau kiểm toán lại tăng đáng kể sau soát xét.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2022, lợi nhuận ròng hợp nhất của TIP đạt hơn 103,5 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính tự lập, lợi nhuận lại giảm 6%.

Theo giải trình, trong năm 2022, CTCP Cà phê Olympic không còn là công ty liên doanh, liên kết của TIP mà chuyển sang công ty đầu tư khác.

Đồng thời, không thực hiện hợp nhất vào kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính tự lập, TIP vẫn thực hiện hợp nhất.

Ngoài ra, trong báo cáo tài chính đã kiểm toán, TIP ghi nhận thêm khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 15,5 tỷ đồng, trong khi con số này trên báo cáo tài chính tự lập chỉ gần 1,3 tỷ đồng.

Điều này cũng góp phần dẫn đến sự chênh lệch về lợi nhuận sau thuế sau soát xét.

Trên thị trường, cổ phiếu TIP đã đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3 với mức giá 28.100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) đã giảm bao nhiêu sau kiểm toán năm 2023?,Tại sao doanh thu của TIP giảm chủ yếu trong năm 2023?