KCN TP.HCM: Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và xanh hóa

KCN TP.HCM: Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và xanh hóa

Nhiều khu công nghiệp ở TP.HCM đang chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và xanh hóa để phát triển bền vững. KCN Hiệp Phước và Long Hậu là những ví dụ điển hình cho mô hình này.

Kinh tế tuần hoàn và xanh hóa

Kinh tế tuần hoàn và xanh hóa đang trở thành xu hướng quan trọng trong phát triển kinh tế hiện nay. Việt Nam đã nhận diện cơ hội này và đưa ra chiến lược phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon. Trong TP.HCM, nhiều khu công nghiệp đã chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và xanh hóa để phát triển bền vững.

KCN Hiệp Phước

KCN Hiệp Phước là một ví dụ điển hình cho mô hình kinh tế tuần hoàn và xanh hóa. Hiện tại, KCN Hiệp Phước là KCN duy nhất của TP.HCM tham gia Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam từ chương trình KCN sinh thái toàn cầu”. KCN Hiệp Phước đã chuyển từ mô hình KCN truyền thống sang mô hình KCN hướng tới kinh tế xanh và phát triển bền vững hơn.

Một số hoạt động tại KCN Hiệp Phước đã mang lại những chuyển biến tích cực. Khái niệm “cộng sinh công nghiệp” đã được áp dụng ngày càng nhiều trong KCN này. Chẳng hạn, chất thải của một doanh nghiệp có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp khác. KCN Hiệp Phước cũng đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải trị giá 5 triệu USD tại Công ty Giấy Xuân Mai để tái chế chất thải giấy thành giấy cuộn và giấy vệ sinh.

Ông Giang Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Hiệp Phước cho biết đã có trên 30 doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước tham gia chương trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch hơn. Điều này giúp sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu hiệu quả hơn và bền vững với môi trường. Ông Phương cũng nhận định rằng hiệu quả về kinh tế và môi trường đã thúc đẩy ý thức chung của các doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước.

KCN Long Hậu

KCN Long Hậu cũng đang hướng tới xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn và xanh hóa. KCN Long Hậu có hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động và tập trung khách hàng chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Mỹ. Các yếu tố quy định quy chuẩn từ chuỗi sản xuất giúp KCN Long Hậu thúc đẩy xanh hóa ngay từ ban đầu.

Ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp thị kinh doanh kiêm Giám đốc Kỹ thuật dự án Công ty CP Long Hậu cho rằng kinh tế xanh và tuần hoàn không chỉ là tiêu chí mà đã trở thành vấn đề bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn đạt hiệu quả cao hơn trong việc thu hút đầu tư và giao thương, đặc biệt là từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Hiếu cũng nhấn mạnh rằng quản lý KCN cần tìm kiếm khách hàng có ý thức nhận thức về môi trường để thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, để duy trì kinh tế xanh và tuần hoàn là một công việc bền bỉ và lâu dài. Cần có sự kiểm tra và đánh giá khách quan, chặt chẽ theo các tiêu chí hướng dẫn cụ thể để thực hiện một cách đồng bộ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để tạo ra tăng trưởng xanh thành công và bền vững, cần có các công cụ chính sách hiệu quả, thiết thực và linh hoạt. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển, các công cụ chính sách này có thể định hướng vốn đầu tư vào ngành và khu vực phù hợp. Từ đó, hỗ trợ phát triển công nghệ và lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy từ kinh tế nâu và tuyến tính sang mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất hiện nay là thiếu định hướng cụ thể và hệ thống tiêu chí đủ chi tiết và cơ chế ưu đãi phù hợp.

Phát triển kinh tế tuần hoàn và xanh hóa không chỉ là giải pháp được khuyến nghị mà đã trở thành vấn đề bắt buộc. Cần có cơ chế thử nghiệm và hệ thống tiêu chí đủ chi tiết để thực hiện một cách đồng bộ. Cần có chủ trương và lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn chi tiết hơn để tạo điều kiện cho Việt Nam và các địa phương, trong đó có TP.HCM, tiếp cận nguồn tài chính xanh và vốn hỗ trợ từ các đối tác để thực hiện mục tiêu đề ra.

[question] Hiện nay, ở TP.HCM có bao nhiêu khu công nghiệp đã chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, xanh hóa?,Những yếu tố nào quy định quy chuẩn từ chuỗi sản xuất chính giúp DN thúc đẩy xanh hóa nhà máy sản xuất ngay ban đầu?