Kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam đến năm 2030, với mục tiêu sản lượng gạo 27-28 triệu tấn/năm và khả năng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo.

Kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam đến năm 2030

Kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam đến năm 2030 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Theo kế hoạch, diện tích gieo trồng lúa sẽ đạt khoảng 7 triệu ha, cho sản lượng 43 triệu tấn thóc/năm, tương đương 27-28 triệu tấn gạo. Điều này cũng sẽ giúp Việt Nam có khả năng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo.

Thách thức và cơ hội

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, an ninh lương thực là một vấn đề thiết yếu và cấp bách đối với Việt Nam. Nguồn cung và khả năng tiếp cận lương thực của Việt Nam đang chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh xuyên biên giới. Đồng thời, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Đảm bảo an ninh lương thực không chỉ đề cập đến đủ lượng lúa gạo, mà còn bao gồm các sản phẩm lương thực và thực phẩm khác như thịt cá, rau quả và cây lương thực khác. Tuy nhiên, gạo vẫn là mặt hàng tiêu dùng chính, chiếm 70% trong tiêu dùng lương thực và thực phẩm của người dân.

Diện tích gieo trồng lúa và sản lượng

Với việc giữ diện tích đất trồng lúa 3,5 triệu ha đến năm 2030, Việt Nam sẽ có diện tích gieo trồng lúa khoảng 7 triệu ha, cho sản lượng 43 triệu tấn thóc/năm, tương đương 27-28 triệu tấn gạo. Điều này đảm bảo an ninh lương thực của đất nước. Bên cạnh đó, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng lúa dùng cho đảm bảo an ninh lương thực và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khác là khoảng 29,5 triệu tấn thóc/năm, tương đương 7-8 triệu tấn gạo. Việt Nam cũng có thể nhập khẩu gạo từ Campuchia và Ấn Độ để bù đắp nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng không ảnh hưởng lớn đến gạo phục vụ cho tiêu dùng trong nước.

Sản lượng thực phẩm khác

Ngoài ra, Việt Nam cũng sản xuất hàng năm hơn 7 triệu tấn thịt hơi xuất chuồng, 10 triệu tấn thủy sản và hàng chục triệu tấn rau quả. Tổng thể, vấn đề an ninh lương thực của Việt Nam được đảm bảo ở mức đủ cung cấp.

Báo cáo về kế hoạch an ninh lương thực năm 2023

Báo cáo về kế hoạch an ninh lương thực năm 2023 cũng đã được Bộ trưởng Lê Minh Hoan công bố. Theo đó, tổng diện tích lúa cả nước năm 2023 sẽ đạt khoảng 7,1 triệu ha, năng suất trung bình đạt 60,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 43,1 triệu tấn thóc, tăng khoảng trên 452 nghìn tấn so với năm 2022. Báo cáo cũng cho biết rằng nếu không có diễn biến bất thường của thời tiết, sản lượng lúa sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước và xuất khẩu.

Nhu cầu tiêu thụ lúa gạo trong nước

Tổng cộng, nhu cầu tiêu thụ lúa gạo trong nước năm 2023 dự kiến khoảng 29,5 triệu tấn thóc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, dựa trên nhu cầu sản lượng thóc dành cho bảo đảm an ninh lương thực và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khác, việc dự tính cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước năm 2023 là khoảng 29,5 triệu tấn thóc, với hệ số an toàn rất cao.

[question] Việt Nam đang đối mặt với những thách thức gì trong việc đảm bảo an ninh lương thực?,Kế hoạch của Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030 là gì?